Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztürkler, şunları kaydetti:

Yükseköğrenimde kaliteye dayalı yol haritasi bilimsel temeller etrafında şekillenmelidir. Bu alanla ilgili yorum yaparken laf ola konuşulmamalı,

Yargı süreçlerine saygı duyulmalı, adamızın en önemli değerlerinden olan Yükseköğrenim alanı sıkıntılarından arındırılırken yıkıcı değil yapıcı bir anlayışla hareket edilmelidir.

Bu bağlamda;

✍Yükseköğretim Kurumları Mali Denetleme Yasası’nda” değişikliğe gidilerek; ‘Kalite’,

‘Vizyon’ ve ‘Akademik Çalışmaların Desteklenmesi’ bölümleri yasaya eklenmelidir.

✍Yükseköğretim ile ilgili daha önce akademisyenlerin yer aldığı strateji çalışmalarında da ortaya koyulduğu üzere; üniversitelerin akademik çalışmalarını değerlendirmek ve

Yeşil Okullar Projesi için okullar yarışıyor! Yeşil Okullar Projesi için okullar yarışıyor!

yükseköğretimde insan kaynağını nitelik olarak geliştirmek amacıyla “KUBİTAK (Kuzey

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)” kurulmalıdır.

✍Yükseköğretimde İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşmasına” gidilerek ülkemizdeki

üniversiteler “Araştırma Üniversiteleri” ve “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler

(Tematik Üniversiteler)” YÖDAK ve KUBİTAK tarafından belirlenmelidir.

✍Ülkemizde, araştırma altyapısını ve araştırmacı insan kaynağını geliştirmek, endüstriye

yönelen araştırmalar, teknolojiyi ticarete-uygulamaya dönüştürecek fırsatlar için

üniversitelerimize yol açmak amacı ile “Araştırma Üniversiteleri”; üniversitelerin

bulundukları bölgeye olan katkılarını artırmak ve üniversiteleri belirli alanlarda

ihtisaslaşmaya teşvik etmek amacıyla da “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler (Tematik

Üniversiteler)” belirlenmelidir.

✍YÖDAK ve KUBİTAK tarafından “Araştırma Üniversiteleri” ve “Bölgesel Kalkınma Odaklı

Üniversiteler” seçim kriterleri uluslararası standartlara uygun olarak belirlenmeli,

belirlenen üniversitelerin uygulama standartları belirlenmelidir.

Editör: North Cyprus Yonetici