Bakanlar Kurulu, Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın verdiği yetkiye dayanarak hazırlanan "Organize Sanayi Bölgeleri Kira (Değişiklik) Tüzüğü”nü onayladı. Tüzük, dünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Esas Tüzüğe yeni eklenen bir fıkra ile organize sanayi bölgelerinde yer alan herhangi bir parsel veya bina ile ilgili yapılacak sözleşme öncesinde, söz konusu parsel veya binanın varsa geriye dönük tüm kira ile ortak hizmetlere katkı payı borcunun faizleri ile birlikte ödenmesi koşulu getirildi.

Sözleşmenin mevcut olmadığı dönem için ise borçlar, yeni yapılacak sözleşme tarihinde yürürlükte olan tüzük kurallarına göre hesaplanacak ve bu süre kira sözleşmesi yapılırken toplam süreden düşülecek.