: Memur-Sen, Başbakan Ünal Üstel ile “kamuda hizmet veren çalışanların sorunlarını” görüştüğünü bildirdi.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, yazılı açıklamasında, beraberindeki heyetle birlikte dün Başbakan Ünal Üstel ile görüştüğünü kaydetti.

Manga, görüşmede, “kamuda hizmet veren geçici memurlar, sözleşmeli memurlar, Özelleştirme Yasası ile kamuya aktarılanlar ve mevsimlik işçi statüsünde çalışanların sorunlarının” ele alındığını belirtti.

Manga, görüşmede ayrıca “Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerindeki ‘Eşit İşe Eşit Ücret ve Özlük Hakları’ prensibine uygun düzenlemelerin uygulanması, sözleşmeli çalışan kamu görevlilerinin, sözleşme sürelerinin iki yıla çıkarılması, statüleri nedeniyle, kamuda hizmet verenlerin, hizmet süreleri esas alınarak, barem içi artış, ek mesai ve tahsisatlar izin hakları ve 13. Maaş gibi özlük haklarındaki farklılıkların giderilmesi, 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası kurallarına göre oluşturulmuş, bakanlık ve bağlı dairelerin hizmet şemalarının, günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi ve 47/2010 sayılı yasa altında istihdam edilenlerin, maaş düzenlemelerinin takvime bağlanarak sonuçlandırılmasını” istediklerini kaydetti.

Editör: TE Bilisim