CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Perişan Hale Getirilen Kamu İhale Yasası” konulu güncel konuşma yaptı.

Kamu ihalelerine fesat karıştırılmasıyla ilgili haberlerin zaman zaman dünya ve ülke kamuoyunda yer aldığını ifade eden Şahali, “İhale Yasası'na fesat karıştırmanın ise hükümetin marifeti olduğunu ve dünyada ilk kez görüldüğünü” savundu.

Sürecin 2020 yılındaki pandemi dönemi gerekçe gösterilerek başlatıldığını kaydeden Şahali, “dünyada pandeminin bittiğini ancak ülkede bunun hükümet eliyle devam ettirildiğini” söyledi.

“Toprak Ürünleri Kurumu’nda Kamu İhale Yasası'na uygun karar alınırsa bu bizim için sürpriz olacak. Son 4 yılda ihalesiz alım yapmayı usul haline getirmiş” diyen Şahali, “Kamu İhale Yasası ne işe yarar?” diye sordu.

“Hükümet, Kamu İhale Yasası'nı kamu kaynağını israf eden enstrüman gibi görüyor” diye konuşan Erkut Şahali, “İmajınız berbat, yerlerde sürünüyor” dedi. Şahali, Kıb-Tek’teki terfileri ise “evlere şenlik” olarak niteledi. “Kötü niyetli olduğunuzu düşünüyorum” diyen Erkut Şahali, “Toprak Ürünleri Kurumu’nda ihale düzenine bile uyulmadığını” ifade etti.

Kamu İhale Yasasının neden şeytanlaştırıldığını soran Şahali, “İhalesiz yaptıkları her işte bizi zarara uğratıyorlar... Sayıştay Başkanlığı, titre ve kendine gel” şeklinde konuştu.

“Kamu İhale Yasası tahtında açılan ihalelere de şaibe karıştırıldığını” belirten Şahali, “Biz, sizi eleştirmekten usandık ve utandık” dedi. Şahali, Kamu İhale Yasası’nın, değiştirilmesini veya yasaya uyulmasını istedi.

Berova: Ben mahçup olacak hiçbir iş yapmam

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Şahali’ye yanıt için kürsüye geldi ve konuşmasına “Şahali’nin hararetli, itham edici, zaman zaman aşağılayıcı konuşmasını dinledim” ifadeleriyle başladı.

“Merkezi İhale Komisyonu’nun ihale kapsamında şaibeli işlere yol açtığı” ithamını şiddetle reddettiğini belirten Berova, “Merkezi İhale Komisyonu üzerinden yapılan tüm çalışmalar, genel şartnamelere ve usulüne uygun şekilde yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Şartnamelerde eksik görülen bir husus varsa, düzeltilmesi için her adıma açık olduğunu vurgulayan Berova, şeffaflık üzerine bir politikası olduğunu söyledi.

“En kötü spot alımı sen yapmışsın Sayın Şahali… Yoksa yoktur de” diye konuşan Berova, “Ben mahçup olacak hiçbir iş yapmam” dedi.

Girne'de çocuklar şenlikte eğlendi Girne'de çocuklar şenlikte eğlendi

İhale konusunda ana muhalefetin aldığı tüm ihbarları beraber değerlendirmeye hazır olduğunu vurgulayan Bakan Berova, spot alımlarda belli bir şekilde, organizasyon çerçevesinde dünyadaki değişimler göz önüne alarak, TÜK’te gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi. Berova, “Herhangi bir şekilde kötü niyet yoktur” diye konuştu.

Merkezi İhale Komisyonu’na karşı yapılan bütün suçlamaları reddettiğini belirten Berova, Şahali’nin ithamlarını, kendisine iade ettiğini kaydetti.

Şahali ise yerinden söz alarak, “TÜK’te, Kıb-Tek’te, sosyal konut yapımında neden Kamu İhale Yasası'na bakılmaksızın iş yapılmaya çalışıldığını” sordu.

Bakan Berova ise, hükümetin sosyal konutta en temel hedefinin gençliğin konuta ulaşımında var olan engelleri en minimal maddi harcamayla aşmak ve gençleri sosyal konuta kavuşturmak olduğunun altını çizdi.

Özellikle yapım işlerinde, ihale sürecinde sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Berova, sosyal konut projesinde ihtiyaç sahibi gençlere ulaşmanın hedeflendiğini kaydederek maliyetin optimal olabilmesi için ülkedeki müteahhitlerle istişareler yapıldığını söyledi.

Özdemir Berova, düşük maliyetli, düşük kâr marjlı sosyal konut inşa edebilmenin usulleri konusunda bir yasa tasarısı ve bu yasa tasarısına bağlı yan yasalarda değişiklik önerileri yapılarak, tartışılması için Meclis’in huzuruna getirildiğini ifade ederek, konuyla ilgili yasa gücünde kararname çıkarılmadığını, yasalar olduğunu ve bunların Meclis’e gönderildiğini, komitede değerlendirileceğini belirtti.

Şu anda akaryakıt alımında navlun desteği aldıklarını ifade eden Berova, elektrikte bunu en minimalde tutabilmenin arayışı içerisinde olduklarını söyledi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in, TPİC’le yapılan navlun destekli doğrudan alımla ilgili sorusu üzerine Berova, ilgili bakanların bu konuda Şahiner’e gerekli yanıtları verdiğini kaydetti. Berova, iki haftada bir bu konunun gündeme getirildiğini söyledi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise yeniden söz alarak kürsüye çıktı ve Merkezi İhale Komisyonu’nun kararlarıyla ilgili olumsuz bir şey söylemediğini belirtti. Şahali, Kamu İhale Yasasına bağlı olarak çalışması gereken Komisyonun iş yapamadığını dile getirdi.

Berova ise yerinden söz alarak, ilgili şartnamelerin incelenmesine hazır olduklarını yineleyerek, şeffaflık ve izlenebilirliğe açık olduklarını vurguladı.

Konuşmasına devam eden Şahali, “Sizi aşağılamak gibi bir niyetim yoktu. Aşağılamak haddime değil” diye konuştu.

Spot alımlarını yasada belirtilen sürelere uymamak kaydıyla yaptıklarını dile getiren Şahali, spot alım yapan kararın altına imza attığını ancak kararı Merkezi İhale Komisyonu’nun verdiğini söyledi. Şahali, Berova’nın, 2018’den 2019 Mayıs’a kadar TÜK’ün yaptığı spot alımları incelemesini ve halkın önüne koymasını istedi.

Şahali’nin “Size güvenmiyoruz” sözü üzerine Bakan Berova, “Biz de size güvenmiyoruz” dedi.

Kamu İhale Yasası’nın dışında, adrese teslim iş yapıldığını dile getiren Şahali’ye Bakan Berova, “Yoktur öyle bir şey” diyerek, yanıtını verdi.

Şahali, ihalelerin iptal edildiğini, Resmi Gazete’den öğrendiğini ifade ederek, somut gerekçelerle konuştuğunu söyledi.