Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Cumhuriyet Meclisi’nin daha verimli çalışmasının öncelikli hedefi olduğunu söyledi. Meclis toplantılarının zamanında başlaması ve düzen içinde yapılması gerektiğini vurgulayan Siber, farklı siyasi düşüncelerin verimli çalışmaya engel olmadığını kaydetti.

Meclis Başkanı Sibel Siber, yeni döneme başlayan Meclis’ten toplumun değişim beklentisi olduğunu belirterek, toplumun ve siyasetin, bir daha hayal kırıklığı yaşamayı kaldırmayacağını söyledi.

Siber, başarı için takım ruhunun önemini de vurgulayarak Meclis’te bunun başarılabileceğini ifade etti.

Başbakanlığı döneminde toplumdan aldığı olumlu tepkilerden büyük sevinç ve gurur duyduğunu belirten Sibel Siber, Başbakanlık sürecinden en büyük deneyiminin, istek ve çaba varsa her şeyin başarılabileceği sonucu olduğunu söyledi.

 

MECLİS BAŞKANLIĞI’NDA İLK DEMECİ TAK’A
KKTC’nin ilk kadın Başbakanlığı görevini devretmesinden iki gün sonra, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı koltuğuna oturan ikinci kadın sıfatını kazanan CTP-BG Lefkoşa Milletvekili Dr. Sibel Siber, yeni görevini üstlenmesinden birkaç saat sonra, ilk demecini Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) verdi.

 

“ALDIĞIM TEPKİLER BENİ SEVİNDİRDİ, GURURLANDIRDI”
Çok onur verici, büyük bir sorumluluk üstlendiğinin farkında olduğunu belirten Siber, “Ama 80 günlük Başbakanlık dönemimden sonra aldığım tepkiler beni çok sevindirdi, onurlandırdı, gururlandırdı. Bütün ümidim, arzum Meclis Başkanlığı dönemimde de halkım için, siyaset için, toplum için güzel şeyler yapabilmektir” dedi.

Siber, toplumun ihtiyaç duyduğu yasaların Meclis’in verimliliğine bağlı olduğuna işaret ederek her şeyden önce verimli bir Meclis arzuladığını vurguladı. Meclis Başkanı Siber, bu yöndeki toplumsal isteğin milletvekilleri tarafından göz ardı edilmeyeceğine inandığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Meclis’in verimliliğinin çok sorgulandığını ve geçen dönem oldukça kötü bir dönem yaşandığını ifade ederek, bu yüzden hem toplum siyasetinin, hem de siyasetçinin yara aldığını kaydetti.

Daha verimli bir Meclis için her şeyden önce milletvekillerine büyük görev düştüğünü vurgulayan Siber, halkın seçtiği milletvekilleri olarak halka karşı büyük sorumlulukları bulunduğunu vurguladı. Siber, şöyle devam etti:

“Bu sorumlulukların başında da Meclis’i verimli çalıştırmak, çağdaş yasaları, insan yaşamının kalitesini yükseltecek yasaları geçirmek, komiteleri çalıştırmak ve toplum yararına işler yapmak gelir. Bu Meclis halkın gözü önündedir. Halk hepimizi gözetliyor. O yüzden Meclis’teki davranışlar, kullanılan dil, üslup çok önemli.

Ben halkımla, ülkemle çok barışık bir insanım. Onları çok seviyorum. Bu güzel ülkenin güzel insanları en iyisini hak ediyor. Eğer bize bir yetki verilmişse, yaşamı güzelleştirme, kolaylaştırma adına yapabileceğimiz şeyler varsa ve elimizde yetkiler de varsa bunu en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor.”

 

“İLK HEDEF TOPLANTILARIN ZAMANINDA BAŞLAMASI”
Meclis Başkanı Sibel Siber, Meclis toplantılarının zamanında başlamasının çok önem taşıdığını ve ilk hedeflerinden birinin bunu sağlamak olduğunu vurgulayarak, tüm milletvekillerinin buna uyacağını düşündüğünü; mazeretsiz toplantıya gelmeyen milletvekili olacağını sanmadığını çünkü tüm milletvekillerinde heyecan gözlemlediğini anlattı.

 

BAŞARI İÇİN TAKIM RUHU
Takım ruhuna vurgu yapan Siber, “Eğer bir işte başarılı olmak istiyorsanız, o işte çalışanlarda takım ruhu oluşturacaksınız. Bizim de bu 50 kişilik Meclis’te, farklı siyasi düşünceler olması, Meclis’in verimliliği için bir takım ruhu oluşturma adına hiçbir engel değildir” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber, bunu başarmalarının toplumun başarması anlamına geleceğini ifade ederek, Meclis toplantılarının zamanında açılması, komite çalışmalarına başlanması ve yasa çalışmalarına başlamasının bir disiplin içinde yapılması gerektiğini kaydetti.

Yasa yapıcılar olarak, Meclis İç Tüzüğü’nde zaten detaylı yer alan bu kurallara ve disipline uymama gibi bir lüksleri bulunmadığını ifade eden Sibel Siber, geçmişteki bazı olayların örnek teşkil etmemesi, mazeret gösterilmemesini istedi ve “Biz bugün yeni bir meclisle, yeni bir döneme başlıyoruz. Halkımızda siyasete ve siyasetçiye olan güveni, hem milletvekilinin kendine olan güveni ancak kurallara uymakla artırılır” diye konuştu.

 

“TOPLUM VE TOPLUM SİYASETİ BİR DAHA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMAYI KALDIRMAZ”
Siber, Meclis’te komitelerin oluşmasından sonra Anayasa değişikliği ve bazı yasaların değişikliği için hızla çalışmaların başlayacağını; seçim döneminde bu yönde büyük bir arzu ve motivasyon gördüğünü ve bunu kaybetmeyeceklerine inandığını belirtti. Siber, toplumun beklentisinin de bu yönde olduğunu, toplumun ve toplum siyasetinin bir daha hayal kırıklığı yaşamayı kaldırmayacağını söyledi.

 

BAŞBAKANLIKTAKİ EN BÜYÜK DENEYİM: “İSTENİRSE OLUYORMUŞ”
Sibel Siber, 80 günlük Başbakanlık süresince edindiği en büyük deneyimin ne olduğu sorusuna, “Bunu hep vurguladım: İstenirse oluyormuş... Bu bende büyük bir umut yarattı. Çünkü gerçekten ben de herkes gibi, tüm vatandaşlarımız gibi hep sorguluyordum, ‘niye bunlar yapılmıyor, niye bunlar olmuyor’ diye. Önce istek ve arzu; sonra da yapılması için çaba gerekli... İkisi bir arada olduğu sürece, çözülemeyecek hiçbir problem yoktur. Edindiğim tecrübeyi inşallah Meclis Başkanlığı dönemimde de uygulayabilirim diye düşünüyorum” ifadeleriyle yanıt verdi.

Takım ruhu oluşturmanın da önemini vurgulayan Siber, Başkanlık Divanı’nda alınan kararların, Danışma Kurulu’nda da görüşülerek uygulanacağını belirtti.

Hiçbir milletvekilinin verimsiz bir Meclis arzulamadığını ifade eden Meclis Başkanı Sibel Siber, toplantıların zamanında başlamasının, görüşmelerin düzen içinde yapılmasının temel olduğunu kaydetti.

Siber, bir soru üzerine Meclis tatilinin kısaltıldığını, çalışmaların devam edeceğini; bu yöndeki kararın da Cuma günü görüşüleceğini bildirdi.

Sibel Siber, iletişime çok önem verdiğini ve Meclis Başkanlığı döneminde de halkı sürekli bilgilendireceğini söyledi. Siber, Başbakanlık döneminde olduğu gibi Meclis Başkanlığı döneminde de neler yapıldığı konusunda halka sürekli bilgi verileceğini; böylece milletvekillerinin motivasyonun artırılacağını ve motive edileceğini de sözlerine ekledi.

 

SİBEL SİBER KİMDİR?
13 Aralık 1960’ta Lefkoşa’da doğan Sibel Siber, 1977’de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne başladı ve 1983 yılında mezun oldu. 1987’de Şişli Etfal Hastanesi’nde dahiliye uzmanlığı ihtisasını tamamladı ve Kıbrıs’a döndü. Lefkoşa’da özel muayenehane açarak meslek yaşamına başladı. 1989 ve 2000 yıllarında ABD’de burslu olarak mesleki eğitim gördü.

19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleşik Güçler’den Lefkoşa Milletvekili seçildi.

13 Haziran 2013- 31 Ağustos 2013 tarihleri arasında KKTC’nin ilk kadın Başbakanı olarak görev yaptı. 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden CTP-BG’den Lefkoşa milletvekili, bugün de Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak seçildi.

Evli ve iki çocuk annesi olan Sibel Siber, İngilizce biliyor.