Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı’na 1 milyar 500 milyon TL borçlanabilmesi için yetki verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre;  Bakanlar Kurulu, devletin mali yükümlülüklerin yerine getirebilmesine olanak sağlamak üzere 2023 Mali Yılı Bütçe Yasası Limitleri dahilinde aylık olarak ihtiyaç duyulan tutarlarda 1 milyar 500 milyon TL’ye kadar borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi.