Liberal Demokrasi Hareketi Başkanı Engin Deniz Görgüner, ülkemizin sınırlı kaynaklara sahip ve ekonomik ölçeği küçük bir ada ülkesi olduğunu belirterek, kaynakların akılcıl ve verimli kullanılmasının zorunluluğuna dikkat çekti. Görgüner, devlet tarafından yönetilen kurumların finansmanında ciddi israfın söz konusu olduğunu ve bu israfın Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) örneğinde net bir şekilde gözlemlendiğini vurguladı.

BRT'nin 2024 yılı için ayrılan 1.032.800.000 TL'lik bütçesinin, özellikle 645.375.000 TL ile personel giderlerine ayrıldığını belirten Görgüner, kurumun vergi dışı gelirlerinin yalnızca 6.000.000 TL olmasının ve içerik kalitesi ile yayıncılık tarafsızlığı konularında eleştirilere maruz kalmasının, kaynakların ne kadar verimsiz kullanıldığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Görgüner, ekonomik israfı somut bir perspektife oturtmak adına, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin 2023 Yapı ve Birim Maliyetleri verilerine atıfta bulunarak, BRT'nin mevcut bütçesiyle 2000 metrekarelik 26 adet okul inşa edilebileceğini belirtti. Bu durumun, kaynakların ne kadar yanlış kullanıldığını gözler önüne serdiğini vurguladı.

Ülkede kaçak yaşayan üç kişi daha tutuklandı Ülkede kaçak yaşayan üç kişi daha tutuklandı

Ayrıca, Hindistan'ın Chandrayaan-3 misyonunu örnek göstererek, sınırlı bütçeyle büyük başarılara imza atmanın mümkün olduğuna işaret etti. Chandrayaan-3, Hindistan'ın Ay'ın güney kutbuna yumuşak iniş yapmayı hedefleyen bir uzay misyonudur ve bu başarı, Hindistan'ı bu tür bir inişi başaran dördüncü ülke yapmıştır. Misyon, teknolojik yetkinlik ve maliyet etkinliği açısından uluslararası alanda büyük takdir toplamıştır. BRT'nin iki yıllık bütçesine denk gelen bu misyonun başarısı, KKTC'nin kaynaklarını ne kadar verimsiz kullandığının ve potansiyelini nasıl israf ettiğinin altını çizdi.

Görgüner, ülkedeki kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması gerektiğini belirterek, BRT örneğinin, devlet harcamalarının ve kaynak tahsislerinin geniş çerçevede gözden geçirilmesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti. Kaynakların akıllıca kullanılmasının, ekonomik verimliliği artırmanın yanı sıra, toplumsal refahı ve kalkınmayı da doğrudan etkileyeceğini vurguladı.