Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Uluslararası Eğitim Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Uluslararası Eğitim Günü olduğuna dikkat çekilerek, “Seçimlerin geride kaldığına eğitim ve sağlığa odaklanılması gerektiğine vurgu yapıldı.

UNESCO’ya göre “dünyada 232 milyon çocuk okula gitmiyor, 750  milyon çocuk ve yetişkin okuma yazma bilmiyor, 18  milyon mülteci ise okul haklarından yoksun yaşıyor. Bu gerçeklere dikkat çekmek ve sürdürülebilir kalkınmada eğitimin önemini vurgulamak adına 24 Ocak günü, 2018 yılında BM Tarafından “Uluslararası Eğitim Günü” ilan edilmiştir.

KTÖS’ün de üyesi olduğu Eğitim Enternasyoneli’ne üye sendikalar, sürüdürülebilir yüz yüze eğitim ve pandeminin çocuklar üzerindeki etkisini iyileştirme” çağrısı ile Uluslararası Eğitim Günü’nü kutlayacak ve eğitime yatırımın önemine vurgu yapacaklardır.

Adamızın kuzeyinde eğitime ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu açıklıkla belirtebiliriz. Bütçenin yetersizliği yanında öğrenci başına yapılan harcama da OECD standartlarının çok altındadır. Kuzey Kıbrıs’ta kamusal eğitimde (ilkokul seviyesinden lise son kademeye kadar) öğrenci başına düşen ortalama harcama 2,437 Dolar’dır. Öğrenci başına yapılan harcamalarda OECD ortalaması 10,454 dolardır.

Özel gereksinimli bireylerin, göçmen ve mülteci çocukların eğitim hakkında da eşitsizlikleri pandemi ile birlikte ayyuka çıkmıştır. Dijital çağda olmamıza rağmen temel eğitim bölgesel faktörlerden dolayı kendi içinde fırsat eşitsizlikleri barındırmaya devam etmektedir. Tüm bu sorunların giderilebilmesi için kamusal okullara, öğretmenlere ve öğrencilere yatırım yapılması elzem ve tartışılmaz konulardan biridir.

Uluslararası Eğitim Günü’nde, seçimlerin sonrasında kurulacak koalisyon hükümetine eğitime, öğretmenlere yatırım yapmaya ve hiçbir çocuğun ücretsiz, kaliteli kamu eğitimi haklarından mahrum bırakılmamasını sağlamaya ve 17 maddede özetlenmiş Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine sahip çıkmaya çağırmak sendikal sorumluluğumuzdur.

Pandemi bizlere eğitim ile sağlığın birbiri ile koordineli şekilde gitmesi gerektiğini açık ve net göstermiştir. Okullarda düzenli test yapılması, tekli oturma düzenine geçilmesi, aşılama sürecinin hızlanması, eğitimin planlamasının okullara bırakılması ve okul dışı ortamların denetlenmesi,  riskli aktivitelerin sınırlanması yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılacaktır.  Eylül-Şubat arasında olan ilk dönemden ders çıkarıp,  gerekli düzenlemeleri yaparak 2. Döneme okullarda etkin salgın yönetimi ile girmemiz çocuklarımızın eşit ve güvenli eğitim almasını sağlamamız hepimizin görevidir.

Hatırlatırız ki,

Seçim bitti. Bugün Uluslararası Eğitim Günü.

Eğitime ve sağlığa odaklanalım.

Çocuklarımızı koruyalım.