Terfi ve kademe ilerlemesinde kıdem yerine performans

Terfi ve kademe ilerlemesinde kıdem yerine performans

DÜN YAPILAN BAKANLAR KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR BAKANLAR KURULU SÖZCÜSÜ BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI KUDRET ÖZERSAY TARAFINDAN AÇIKLANDI.

Alınan kararlar

"Toplantıda farklı Bakanlıklardan gelen önergelerin sonuçlandırılması yerine iki ana konuda çalışma yapılmıştır. Bunlardan birincisi kamuda verimliliği artırmak için hayata geçirmek istediğimiz ve “kamu reformu” olarak bilinen Kamu Görevlileri Yasa tasarısı olmuştur. 

Bir diğeri ise yerel iş gücü istihdamının desteklenmesi bağlamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kamuoyunda belirli şartlar çerçevesinde KKTC vatandaşı olan özel sektör çalışanlarına maaş desteği verilmesi olarak bilinen öneriler olmuştur.

1-Toplantının ana gündem maddesini kamu reformu olarak bilinen düzenlemeler oluşturmuştur. Personel Dairesi yetkilileri Bakanlar Kurulu’na kamu reformu çalışmaları konusunda bir sunum gerçekleştirmiş ve Bakanların sorularını cevaplandırarak önerilerini almıştır. Taslak şeklindeki Kamu Görevlileri Yasası kısa süre önce Maliye’den de görüş alınarak bu noktaya getirildi, bu aşamadan sonra teknik kurulda görüşülüp Bakanlar Kurulu’nda sonuçlandırılıp Meclis’e gönderilecek. Taslakta özetle:
- Üçlü kararname ile yapılan atamaların kapsamının daraltılması;
- Terfi ve kademe ilerlemesinde kıdem yerine performansın esas alınması;
- Neredeyse tüm yönetici kadroların atanmalarının Kamu Hizmeti Komisyonu kanalıyla yapılacak sınav ve liyakata göre yapılması;
- 54 hizmet sınıfının yeniden düzenlenerek basitleştirilmesi ve 6 temel hizmet sınıfına indirilmesi;
- Müsteşar, özel kalem müdürü ve danışman kadrosunun gerek kamunun içinden gerekse kamunun dışından belirli şartları yerine getirmesi durumunda atanabilmesi, bunun dışındaki atamaların KHK kanalıyla yapılması;
- Performans değerlendirmesi şeklinin değiştirilmesi ve ödül-ceza sisteminin sonuçları itibariyle de görünür ve hissedilir olacağı yeni kuralların getirilmesi;
- Kamuda çalışma saatleri ve izinlerin verimlilik dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi;
ve benzeri başka düzenlemeler yer almaktadır.

2-Yerel iş gücü istihdamı bağlamında ortaya konulan ve bir süredir kamuoyunda da tartışılan öneriler Bakanlar Kurulu’nda gündeme gelmiş ve tartışılmaya başlanmıştır. Kurul bu konuda henüz bir karar üretmemiştir. Bu konu Bakanlar Kurulu’nda olası etki ve sonuçları dikkate alınarak ilgili diğer Bakanlıkların koyacakları katkıyla birlikte önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam edilecektir.

3-Önümüzdeki günlerde bu kez Bakanlıklardan gelen önergeleri ele almak üzere ilave bir Bakanlar Kurulu toplantısı daha yapılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER