BAŞBAKAN EMİRNAME KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI

BAŞBAKAN EMİRNAME KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI

BAŞBAKAN TUFAN ERHÜRMAN’IN GAZİMAĞUSA, İSKELE VE YENİBOĞAZİÇİ BÖLGESİ İMAR PLANI VE EMİRNAME TASLAĞI KONUSUNDA AÇIKLAMASI

Gazimağusa-İskele-Yeni Boğaziçi bölgesi ile ilgili imar planı çalışmaları Kasım 2016 itibarıyla resmen başlatılmış ve bugüne kadar devam etmiştir. Hükümetimiz, göreve geldiği günden itibaren imar planları ile ilgili çalışmaları gündeminin ön sıralarına almış ve İçişleri Bakanlığımız bu konuda yoğun çaba göstermiştir.

19 Kasım günü halkımızla paylaşılan “emirname taslağı” bu alanda iki yıldan beri sürdürülen çalışmalar çerçevesinde hazırlanmıştır. Katılımcılık ilkesine verilen önem ve İyi İdare Yasası’nın 11’inci maddesinin 2’nci fıkrasından kaynaklanan yükümlülük gereği bu taslak bir “danışma toplantısı” ile halkın gündemine getirilmiş, ardından da ilgili tüm kesimlere yazılı görüşlerini İçişleri Bakanlığı ile paylaşmaları çağrısı yapılmıştır.

1. Hükümetimiz, imar planlarının bir an önce hazırlanması ve yürürlüğe girmesi konusunda tam bir kararlılığa sahiptir. İmar planları kalkınmayı engellemez, tam tersine sürdürülebilir ve planlı kalkınmanın zeminini hazırlar. “Emirname taslağı” konusunda yaşanan tartışmalar sırasında tüm kesimlerin imar planlarının gerekliliği konusunda hemfikir olduklarını açıklaması sevindiricidir. Yapılması gereken, tartışmaların odağına bir an önce imar planının yerleştirilmesi ve tüm ilgililerin imar planı ile ilgili görüşlerini hızla netleştirmesidir.

2. Emirnameler, hükümetimiz tarafından, imar planları ile ilgili çalışmaların belli bir olgunluğa ulaştığı noktada, imar planındaki öngörülerin önceden güvence altına alınmasını sağlayan ve imar planı tamamlanıncaya kadarki dönemde bu öngörülerin zarar görmesini engelleyen geçici enstrümanlar olarak kabul edilmektedir. Emirnameler konusunda bugüne kadar yaşanan deneyim, doğası gereği geçici olması gereken bu enstrümanın adeta bir imar planı muamelesi görmesi ve uygulamada kalıcı hale getirilmesidir ki hükümetimizin imar planları ile ilgili çalışmaları yoğunlaştırma ve hızlandırma çabası içinde olmasının bir sebebi de budur. Emirnameler geçici enstrümanlardır ve imar planının yürürlüğe girmesinden makul bir süre önce, imar planı çalışmalarında olgunlaşmaya başlayan öngörülerin korunması amacıyla çıkarılıp, imar planının yürürlüğe girmesiyle birlikte ortadan kalkarlar. Bunun için gerekli görülmesi halinde emirnamelerin yürürlükte kalacakları sürelerin emirname metninde öngörülmesi de değerlendirilebilir.

3. Hükümetimiz imar ve çevre ile ilgili konularda katılımcılık ilkesini temel ilke olarak kabul etmektedir. “Emirname taslağı”nın tartışmaya açılmış olması bunun en açık göstergesidir. Tartışmaya açılan belgenin bir “taslak” olduğu görmezden gelinerek, katılımcılık ilkesine uygun davranılmadığı yönünde algı oluşturmaya çalışılması kabul edilebilir değildir. İmar planı çalışmaları da katılımcılık ilkesi çerçevesinde yürütülecektir. Bu dönemde imar planlarının gerekliliğine samimiyetle vurgu yapan tüm kesimlerden beklentimiz, çalışmalarını ve katkılarını bu çerçevede sürdürmeleridir. İmar planı konusunda yapılacak katkılar planla ilgili çalışmaların arzu edilen olgunluğa hızla ulaşmasını ve emirnamelerin geçici niteliğine ve amacına uygun biçimde değerlendirilmesini sağlayacaktır.

Ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınması için gerekli adımları hızla atmak hükümetimizin öncelikli hedefidir. İmar planları bu adımların içerisinde sürdürülebilirliği sağlayacak en önemli enstrümanlardır. Bu konudaki girişimleri bu çerçevede verimli bir biçimde yürütmek, kısır tartışmalarla verimliliği düşürmemek, hedefe bir an önce ulaşmak için hep birlikte yoğun bir biçimde çalışmak gerekir. Tartışmalar sırasında ortaya konulan tüm görüşler en hassas biçimde değerlendirilecek ancak “hepimiz imar planı istiyoruz” denmesine karşın konuyla ilgili çalışmaları akamete uğratma ve plansızlığı kalıcı kılma çabası içinde olan yaklaşımlar hiçbir biçimde dikkate alınmayacaktır.

Ülkemizin sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma adımlarını bir an önce atmasını sağlamak hepimizin asli görevidir. Bu konuda ilgili tüm kesimlerin samimiyetle katkı koyma çabası içinde olacağına inanır, imar planlarının bir an önce hazırlanması ve yürürlüğe girmesi konusundaki kararlılığımızı yineleriz.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2018, 17:24
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER