Yeni hükümet, görevi devraldığı 14 Haziran tarihi itibarıyla, bütçenin gelir-gider durumunu gösteren rakamlara ilişkin tabloyu bu akşam Maliye Bakanlığı’nın www.kktcmaliye.com adresindeki resmi web sitesinde kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.

Bakanlar Kurulu’nun Başbakan Sibel Siber başkanlığındaki toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Maliye Bakanı Zeren Mungan, alınan kararlarla ilgili olarak basını bilgilendirdi.

 

BUGÜN TOPLAM 17 KARAR ALINDI
Mungan, Bakanlar Kurulu’nda bugün toplam 17 karar üretildiğini ve bazı ülke sorunlarıyla ilgili konularda değerlendirmeler yapıldığını belirterek, ilgili bakanlıkların görev alanlarıyla ilgili mutat kararlardan önemli olanlarla ilgili bilgi vereceğini söyledi.

 

“22-29 MAYIS’TA TOPLAM 552 BAKANLAR KURULU KARARI ALINDI”
Hükümet programında da belirtildiği gibi şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüklerine işaret eden Mungan, yeni hükümet görev almadan önce, geçmiş hükümetin bir haftada toplam 552 Bakanlar Kurulu kararı alındığını açıkladı.

22 Mayıs tarihli toplantıda, 340; 27 Mayıs’ta 63; 29 Mayıs’ta da 144 olmak üzere bir haftada toplam 552 karar alındığını belirten Mungan, “bunun değerlendirmesini halka bırakıyoruz” dedi.

 

14 HAZİRAN BÜTÇE GELİR-GİDER TABLOSU BU AKŞAM MALİYENİN WEB SİTESİNDE…
Mungan, hükümeti devraldıkları 14 Haziran tarihi itibarıyla, bütçenin gelir-gider durumunu gösteren rakamların detaylı şekilde tespit edildiğini ve bu akşam Maliye Bakanlığı’nın www.kktcmaliye.com adresindeki resmi web sitesinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Zeren Mungan, aynı şekilde her cuma sayımın yapılacağını ve sonuçların her çarşamba web sitesinden yayınlanmasına devam edileceğini söyledi.

14 Haziran tarihli bütçeye ait bankalardaki ve veznelerdeki hesaplar ile bekleyen çekler sayılarak gelir durumunun ve aynı tarihte hazinede bekleyen, bozulmamış çekler ve benzeri detayların tespit edildiğini anlatan Mungan, daha sonraki günlerde de daha anlaşılır şekilde basın bülteni olarak TAK ve BRT aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

 

TRAFİK KURALLARINA UYMAYAN SİYASİLERE DE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK
Mungan, trafik kazalarıyla ilgili alınacak önlemlerde siyasi kamu görevlilerinin de sorumluluğu olduğundan hareketle, hız, trafik ışıkları ve benzer trafik kurallarına uymayan vatandaşlara uygulanan cezai işlemlerin siyasi kamu görevlilerine de uygulanması konusunda genelge hazırlanmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

 

TRAFİKTE TEK BAKANLIĞA YETKİ VERİLECEK
Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Maliye Bakanı Zeren Mungan, trafik ve yol güvenliğiyle ilgili olarak ise, 3 bakanlık uhdesinde bulunan trafikle ilgili tüm birimlerin tek bakanlık çatısı altında toplanması konusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’na görev verildiğini kaydetti.

 

GIDA GÜVENLİĞİ KURULU OLUŞTURULUYOR… AB DESTEK OFİSİ’NE DİPLOMATİK MİSYON STATÜSÜ…
Kamu sağlığıyla ilgili olarak, tamamen bilimsel, özerk bir Gıda Güvenliği Kurulu oluşturulması için tüzük hazırlanmasına karar verildiğini açıklayan Mungan, bu kurulda üniversitelerden akademisyenler ve uzmanların görev alacağını anlattı.

Bakanlar Kurulu’nda bugün alınan bir diğer kararla, AB Destek Ofisi’ne diplomatik misyon statüsü verildiğini belirten Mungan, bununla birlikte de, ülkede hangi şartlarda diplomatik misyon verilebileceğinin tanımlandığı Diplomatik Misyon Tüzüğü geçirildiğini kaydetti.

 

“ZEYKO ARAZİSİ TAHSİSİ MEVZUATA AYKIRI BULUNARAK İPTAL EDİLDİ
Mungan, Zeyko arazisiyle ilgili konunun da değerlendirildiği; önceden alınan Savcılık görüşleri teyit edilerek mevzuat incelemelerinin tüm bakanlık ve daireler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, “Arazi tahsisini Bakanlar Kurulu’nun mevzuata aykırı ve usulsüz ürettiği dikkate alınarak Zeyko arazisinin 2 firmaya tahsis edilmesine yönelik karar iptal edilmiştir” dedi.

 

PETROL DOLUM TESİSİ KONUSUNDA BAKANLIKTAN OLUMSUZ GÖRÜŞ…
Petrol dolum tesisleri konusunun da gündeme geldiğini ve Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı’nın bu konuda gerekli risk analizi çalışmasını yaparak, turizm ve çevre açısından olumsuz görüşünü Bakanlar Kurulu’yla paylaştığını kaydeden Mungan, ayrıca, “Kültür Ataşeliği” kriterlerinin minimum kurallarını belirlemek üzere çalışma başlatıldığını da ifade etti.