Cumhurbaşkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilen Hayvan Refahı Yasa Tasarısı, bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oybirliğiyle onaylandı.

İlgili komite raporunun milletvekillerinin bilgisine sunulmasının ardından yasa üzerine ilk sözü alan CTP-BG Milletvekili Önder Sennaroğlu, Başbakan’ın Kıbrıs TV’de konuk olduğu bir programda Güney Kıbrıs’taki sebzelerdeki kalıntı oranlarının yüksek olduğu konusundaki konuşmasını hatırlatarak, Sağlık Bakanı’nın da elektronik sigaralarla ilgili “Güney Kıbrıs’ta madem satılıyor tamamdır” şeklindeki  mesajının çelişki yarattığını savundu.

Hayvan Refahı Yasa Tasarısı’nın daha önce oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlatan Sennaroğlu, Avrupalılar bu yasayı yapmadan önce insan refahının yükseltildiğini söyledi.

Sennaroğlu, bir ülkede insan refahı yükseltilmeden, hayvan refahının yükseltilmesinin bir önem taşımadığını ifade ederek ülkedeki sorunlara işaret etti.

Tarımdaki sorunlara değinirken hayvan ve bitki hastalıklarına dikkat çeken Sennaroğlu,  gününde tedbir alınması konusunda üreticinin bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti.

 

ÇAKICI
TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, yapılan düzenlemeyle ötenazinin kaldırılarak sahipsiz hayvanlara sahip çıkılması ancak hastalıklı ve çaresiz durumdakilere ötenazi uygulanmasının kendilerini rahatlattığını söyledi.

UBP’nin kurultay sürecine de değinen Çakıcı, aynı süreçte istihdam edilen 450 kişinin mali yükünün, KKTC halkının boynuna bağlandığını savundu. Çakıcı, 450 kişi istihdam edilmesine ve yapılan onca görüşmeye rağmen, Küçük’ün sadece 7 oy farkla kurultayı kazanmasının da hayret verici olduğunu ifade etti.

Çakıcı, kurultay sürecine AKP’nin dahil olduğunu savunarak, “Türkiye’nin KKTC’deki icraatlara karışmasının yanlış olduğunu” da söyledi.

 

AVCI
UBP Milletvekili Turgay Avcı, görüşülen yasa hayvan refahı yasa tasarısıyken UBP icraatlarını veya UBP kurultayının gündeme taşınmasının bir anlamı olamayacağını kaydetti.

Avcı, gençlerin önünü açmak için görev süresinin her kademede belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

 

AMCAOĞLU
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, Çakıcı’nın UBP’nin içişlerine karışmasının doğru olmadığını ifade ederek, Sennaroğlu’nun bugün yaşanan arpa ve buğdaydaki sıkıntıyı daha iyi anlaması gerektiğini kaydetti.

Gelen gübrede hile var mıdır sorusunaysa, (Sennaroğlu’nun) kendi bakanlığı döneminde de ithal edilen bu gübreler için hangi raporların alınması lazım geldiğini biliyor olması gerektiğini kaydeden Amcaoğlu, kendi denetimleri altında girişine onay verilen tüm gübrelerin raporlarının tamam olduğunu kaydetti.

Ürün kayıpları yaşanmasının doğal olduğunu ve boyutlarının üst düzeyde olmadığını ifade eden Amcaoğlu, tohumluk materyalin bulunmasında sıkıntı yaşanmayacağını ve yapılan çalışmalarla sertifikalı tohumların yetiştirilmesiyle ilgili çalışmalar sonucu kuraklık olsa bile bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

Amcaoğlu, Doğrudan Gelir Desteği’nin artırıldığını belirterek, üretme çiftliklerinin arazilerinin kullanımıyla ilgili çalışmalar ve atılan adımlarla neler yapılacağını anlattı. Bakan, süt miktarında görülen artışın da önemli olduğunu belirtti.

Angolemli’nin, Cengiz Topel Hastanesi’nde salmonelladan yatan biri var mı sorusunu yanıtlayan Amcaoğlu, öyle bir şeyden haberi olmadığını, gereken tedbirlerin alındığını ifade etti.

Sennaroğlu, yeniden söz alarak önceki konuşmasında dile getirdiği ancak “Amcaoğlu’ndan cevabını alamadığı” konuları yeniden “dile getirerek” tarım sektörünün vahim durumda olunduğunu öne sürdü.

Hayvan Refahı Yasa Tasarısı madde madde görüşülerek oylandı. Ardından tasarının geneli açık oylamaya sunuldu. Tasarı, 32 kabul oyuyla, oybirliğiyle onaylandı.

 

Cumhuriyet Meclisi, 7 Mart Perşembe günü, "denetim" göreviyle toplanacak.