Türkeri’nin çalışması Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi’nde yayınlandı

Türkeri’nin çalışması Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi’nde yayınlandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker Türkeri’ nin “Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencilerinin Yemek Pişirme Becerileri Üzerine Bir Araştırma: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği” adlı çalışması Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi’nde yayınlandı. 

“Çalışmada gastronomi öğrencilerinin temel yemek pişirme becelerileri araştırıldı”

  “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yükseköğretim düzeyinde gastronomi alanında öğrenim gören 339 öğrenci ile yürütülen çalışmada, gastronomi sektörünün potansiyel kalifiye insan kaynağı olan öğrencilerin temel yemek pişirme becelerileri araştırılmıştır”diyen Türkeri, başarılı tabaklar şeflerin yemek hazırlama ve pişirme sürecine aşinalıklarına, aldıkları eğitim veya deneyimler sonucunda elde ettikleri güven düzeyine, hazırlık ve pişirme aşamalarında temel hijyen ve güvenlik önlemlerine riayet etmelerine bağlı olduğunu belirtti. Türkeri, gerçekleştirilen çalışmada gastronomi öğrencilerinin demografik özellikleri ile temel hijyen – güvenlik prosedürleri ve pişirme tekniklerine ilişkin bilgileri arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmeye çalışıldığını ifade etti.

“Çalışma mutfak becerileri ile demografik özellikler arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor”

  Çalışmanın sonuçları hakkında Türkeri söyle bilgiler aktardı: Çalışma mutfak becerileri ile demografik özellikler arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin sınıf düzeyi ile yemek pişirme becerileri arasında ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre, 1. sınıftaki öğrenciler ile 2. ve 4. sınıftaki öğrenciler arasında mutfak süreçlerinde gözle görülür şekilde kendine güven düzeyi hususunda farklar bulunmaktadır. Çalışmanın diğer bir amacı, öğrencilerin temel hijyen ve güvenlik kurallarına aşinalıklarını ölçmek ve bu bilgilerin onların demografik özellikleriyle ilişkili olup olmadığını belirlemektir. Çalışmanın bu kapsamdaki başlıca sonuçları ise, “son kullanma tarihinden sonra yemek yeme” konusunda cinsiyet değişkenine dayalı farklılık gözlenmiş ve kadınların bu bağlamda erkeklere göre son kullanma tarihi hususunda daha hassas olduğu sonucu elde edilmiştir. Hanehalkı sayısı ve “son kullanma tarihi geçmiş gıdaları tüketme”, “paketlenmiş gıdaların üzerinde saklama talimatlarını takip etme” arasında da önemli farklılıklar bulunmuştur. Hanehalkı artıkça hassasiyetin azaldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca “yemeklerin uygun servis sıcaklığında olup olmadığını kontrol etmek” ile sınıf düzeyi arasında önemli bir fark da gözlenmiştir. 3. sınıf öğrencilerinin 1. ve 2. sınıflardaki öğrencilere kıyasla yeniden ısıtmadan önce yemeklerinin sıcak olup olmadığını kontrol ettikleri tespit edilmiştir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER