Merkezi Cezaevi (Değişiklik) Yasa Tasarısı komitede görüşülüyor

Merkezi Cezaevi (Değişiklik) Yasa Tasarısı komitede görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugünkü toplantısında cezaevi yasasını günümüz çağdaş koşullarına uygun hale getirip, ihtiyaca cevap verebilecek hale getirmek amacıyla hazırlanan “Merkezi Cezaevi ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü.

Bir sonraki toplantıda madde madde görüşülmesine devam edilecek yasa tasarısında, yapımı devam eden yeni cezaevinde öngörülen çocuk ve genç hükümlü ve tutuklulara ayrı bölüm, kapalı kadın-erkek bölümleri ve açık cezaevi bölümü gibi unsurlara ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Orantılı güç kullanımı, ateşli silah taşıma ve kullanma yetkisi de tasarıda ayrıca düzenlendi.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında yaptığı toplantıya davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Personel Dairesi, KKTC Merkezi Cezaevi, Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü, KTAMS, Kamu-Sen ve Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği’nden yetkililer katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, toplantya Berova’nın yanısıra komite başkan vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı.

Genel gerekçe

Yasa tasarısının genel gerekçesi şu şekilde açıklandı:

“45/1988 sayılı Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası günümüz çağdaş koşullarına uygun olmayıp, ihtiyaca cevaz vermediği cihetle yasal değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan değişiklik yasa tasarısında; Cezaevi şube ve bölümleri, ihtiyaç duyulan kadrolar ve hizmet şemaları, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yeniden düzenlenmiştir.

Mevcut Merkezi Cezaevi’nin alt yapı ve kapasitesinin yetersiz oluşu nedeniyle yeni Merkezi Cezaevi yapımına ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca mevcut cezaevinde genç ve çocuk hükümlü ve tutukluların, yetişkin kadın ve erkek suçluların bölümleri birbirinden ayrı ve bağımsız değildir.

Kapasite ve altyapı yetersizliği nedeniyle uluslararası standartlarda yeni bir cezaevi yapımı başlamış ve bitmek üzeredir. Yeni yapılan Merkezi Cezaevi’nde çocuk ve genç hükümlü ve tutuklular, kapalı kadın ve erkek bölümleri, açık cezaevi bölümü gibi birbirinden bağımsız kampüslerden, iş atölyeleri, yemekhane, ziyaret kabul, güvenlik odası, görüş odaları gibi birçok farklı türde yapıdan oluşmakta olup, kalınacak odaların sayısı, temel ihtiyaçların giderileceği alanlar, atölyeler, spor ve eğitim salonları, idari binaların fazlalığı, akıllı sistemle çalışan elektronik ve mekanik yapıların varlığı yeni gereksinimleri beraberinde getirmiştir.

Merkezi Cezaevi bünyesinde açık cezaevi birimi de yasaya eklenmiş olup bu birimin hayat bulması için teşkilat yapısı içerisinde yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. Yapılan düzenleme ile açık cezaevine geçebilecek hükümlüler için koşullar belirlenmiş olup, açık cezaevine geçmesinin uygun olup olmadığı hususunda gerekli gözlemi yapıp karar verecek kurul oluşturulmuştur.

Yasal eksiklikler nedeniyle dış ve iç güvenliğin sağlanması için önemli olan orantılı güç kullanımı ile ateşli silah taşıma ve kullanma yetkisi de tasarıda ayrıca düzenlenmiştir. Hükümlülerin iş atölyelerinde çalışabilmelerine olanak sağlayacak düzenlemeler yapılmış olup, ürünlerin satışından elde edilecek gelir için döner sermaye kurulması öngörülmüştür.

Merkezi Cezaevi’nin genel toplam olan 298 personel sayısı, 491 olmuş ve 193 adet kadro sayısı zaruri ihtiyaçtan dolayı artırılmıştır.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER