Meclisten 3 yasa tasarısı geçti

Meclisten 3 yasa tasarısı geçti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün son olarak “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Yol Güvenlik Yasa Tasarısı” ve “Beşparmak Köyünde Vakıflar İdaresine Ait Mazbut Emlaktan Talep Edilen Kamu Yolu Olarak Kullanılmasından Oluşan İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nı görüşülüp oy birliğiyle kabul edildi.

Öğretmenler (Değişiklik) Yasası, Genel Ortaöğretim, Mesleki Teknik Öğretim Kurumları ile ilkokul, anaokul ve özel eğitim okullarındaki öğretmen ihtiyacının giderilmesi amacıyla öğretmen kadro sayılarının artırılmasını içeriyor. “Merkezi Cezaevi ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası’yla Merkezi Cezaevi ve ilgili yasal düzenlemeyi günümüz çağdaş koşullarına uygun hale getirip, ihtiyaca cevap verebilecek hale getirmek amaçlanıyor. “Yol Güvenlik Yasa” ise trafikte uyuşturucu testlerinin yapılması ve tespit edilenlere gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını öngören düzenlemeler içeriyor.

Cumhuriyet Meclisi genel kurulu çalışmalarına yarın devam edecek. Yarınki toplantı saat 10.00’da yapılacak.

“Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın ele alınmasına İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporun okunmasıyla başlandı.

CTP Milletvekili Devrim Barçın söz alarak, özel eğitim öğretmenleriyle ilgili sıkıntıya değinerek, genel orta öğrenimin altına da özel eğitim kadrolarının yerleştirilmesi gerektiğini belirtti. Barçın, öğretmenlerin kadro sayılarının artırılmasına yönelik görüşlerinin olumlu olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, ortak görüşe teşekkür ederek, kadrolar hakkında artan nüfusa bağlı olarak düzenlemenin yapıldığını söyledi.

Öğretmen yardımcılığının uzun süredir tartışıldığını dile getiren Çavuşoğlu, uzun süredir bu görevi yapan kişilerin yasada geçici bir madde ile hak sahibi olması konusunda tartışmalar yaşandığını belirtti. Çavuşoğlu, bu sıkıntının çözülmesi gerektiğini görüşünü ifade etti.

Özel eğitim öğretmenleri konusunda her yıl alım yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, ilkokul-ortaokul ayırmak yerine eğitimin bir bütün olduğunu kaydetti. Rehber öğretmenlerini ilköğretime alamadıklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, ilkokullarda branş öğretmeni konusunda tartışma olduğunu belirtti.

Mesleki yeterlilik konusunda eksikliğin giderilmesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, ilerleyen dönemlerde bu konuda fikirler alınıp, yola devam edeceklerini söyledi.

Daha sonra tasarının madde madde oylanmasına geçildi. Ardından tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Merkezi Cezaevi (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Genel Kurulda daha sonra Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ele alındı.

Komite Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova raporu okudu. Berova, raporu okumasının ardından söz alarak, tasarıya ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Yasa tasarısının yoğun mesai harcanarak, bir sonuca ulaştırıldığını belirten Berova, yasa tasarısının yeni açılacak cezaevinin kadro yapısını ve çalışma prensiplerini ortaya koymak amacı taşıdığını kaydetti.

Yeni yapılan cezaevini ziyaret ettiklerini ifade eden Berova, cezaevinin, pek çok medeni ülkede uygulamada olan, Türkiye’de de yeni yapılanmayla birlikte oluşturulan yeni yüksek güvenirlikli cezaevlerine örnek şekilde yapıldığını ve yüksek teknolojiyle donatıldığını söyledi.

Berova, yasadan sonra yapılacak sınavlarla gardiyan sayıları ve diğer hizmetlilerin de göreve gelmesiyle düzgün çalışabilir, yeni medeni cezaevine kavuşulacağını belirtti.

Şu anda Merkezi Cezaevi’nde bulunun tutuklu ve hükümlülerin büyük bir kısmının üçüncü dünya ülkesi veya sınır ihlali yapan kişilerden oluştuğunu dile getiren Berova, ceza hukuku yasasında eksiklikler olduğunu kaydetti.

Yeni cezaeviyle açık cezaevi kavramının hayata geçebileceğini kaydeden Berova, ceza yasasında yapılacak değişikliklerle cezaevinin yükünün azaltılabileceğine vurgu yaptı.

Derya

CTP Milletvekili Doğuş Derya ise, suçun ortaya çıkmasını önleyici politikaların önemini belirterek, ülkedeki yoksullaşma, de facto nüfusun artışı, kaçak iş gücüne işaret etti.

Sadece ceza yasasında değişiklik değil suçu önleyici politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Derya, orantılı güç kullanımına ilişkin madde hakkında değişiklik önerisi verdiklerini söyledi ve gerekçelerini açıkladı.

Özdenefe

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, yasa tasarısının ivedilikle hayata geçmesi gerektiğini belirterek, CTP’nin verdiği değişiklik önerisinin çok önemli olduğunu söyledi.

Açık cezaeviyle ilgili altyapının hazır olmadığı gerekçesiyle ilgili maddelerin düzenlemeden çıkarıldığını ifade eden Özdenefe, sadece erkek değil kadın, çocuk ve genç tutukluların da açık cezaevinden yararlanabilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede yeni açılacak cezaevinin kapasitesinin üzerinde tutuklu olduğuna dikkat çeken Özdenefe, tutuklu profiline değindi ve İçişleri Bakanlığı’nın ülkeye-giriş çıkışlar konusunda gerekeni yapması gerektiğini kaydetti.

Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin sıkıntılarından bahseden Özdenefe, YÖDAK ve üniversitelerin sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Şartlı Tahliye Tüzüğü’nün gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Özdenefe, tüzüğün, Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi. Özdenefe, cezalandırılan bir kişinin topluma kazandırılmasının önemini de vurguladı.

Baybars

HP Milletvekili Ayşegül Baybars da, çok önemli bir yasa tasarısının görüşüldüğünü belirterek, yeniden suç işleme nedenleri arasında cezaevi alt kültürü oluşmasıyla ilgili sıkıntılar olduğunu söyledi.

Bakanlığı döneminde bugünkü teşkilat yasası hakkında çalışmalar yaptıklarını dile getiren Baybars, atölyeler ve mahkumların meslek edinmesi şartlarının yasal zemin altına alınmasının önemli olduğunu kaydetti.

Cezaevinde kapalı, çocuk ve genç bölümünün olmasının bu kişilerin çok daha iyi şartlarda ıslah edilmesini sağlayacağını ifade eden Baybars, suçların önlenmesiyle ilgili ciddi mücadele gerektiğini belirtti.

Elektronik kelepçe yöntemiyle ev hapsinin de gündeme gelmesi gerektiğini dile getiren Baybars, yargı aşamasında hükümsüz tutukluluk sürelerinin uzayabildiğine değindi. Baybars, Cezaevi Disiplin Yasası’nın tekrar elden geçirilmesinin önemini de vurguladı.

Öztürkler

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ise, CTP grubunun önerisine olumlu yaklaşacaklarını belirterek, tüzükle ilgili bir önerilerinin olacağını söyledi.

Öztürkler, yeni cezaevinde erkek bölümünde 507 kişi, kadın bölümünde 52 kişi, çocuk bölümünde 64 kişi, açık cezaevi de ileride yürürlüğe girdiğinde 102 kişilik olarak tasarlandığını kaydetti.

Yeni cezaevinin kapasitesinin mevcut cezaeviyle benzediğini ancak mevcut cezaevinde mahkumların toplu halde kaldığını belirten Öztürkler, mevcut cezaevini bir ay önceki ziyaretinde gördüğü koşullardan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi. Bakan Öztürkler, yeni cezaevinin modern, çağdaş, daha sağlıklı bir ortamı olduğunu belirtti.

 “Gardiyan sayısı 511’e çıkacak”

Mevcut yasada gardiyan sayısının 298 olduğunu belirten Öztürkler, yürürlüğe girecek yasayla sayının 511’e çıkacağını ifade etti.

Şartlı Tahliye Tüzüğü hakkında çalışma yapılacağını, Cezaevi Disiplin Yasası ile ilgili de çalışma yapılması gerektiğini dile getiren Bakan Öztürkler, elektronik kelepçe konusunun da tartışılması gerektiğini söyledi. Öztürkler, “Çalışma yaparız, sizlerle bunu paylaşırız” diye konuştu.

 “Yasa geçtikten sonra kademeli şekilde yeni cezaevine geçiş yapılacak”

Yasa geçtikten sonra kademeli şekilde yeni cezaevine geçiş yapılacağını belirten Bakan Öztürkler, gardiyan sayısının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yasayla ilgili emek veren herkese teşekkür eden Öztürkler, “Gönül ister ki cezaevine kimse düşmesin” diyerek, mahkumların tekrardan topluma kazandırılmasıyla ilgili görevleri olduğunu vurguladı. Öztürkler, yeni cezaevinde eğitici faaliyetler ve düzenlemelerin çok daha doğru bir şekilde ortaya konulacağını belirtti.

Bu sırada CTP Milletvekili Devrim Barçın yerinden söz alarak, cezaevinde atölyelerde çalıştırılan kişilerin kısa vadeli primlerinin yatırılmadığını belirterek, ilgilileri bu konuda hassasiyete davet etti.

Daha sonra tasarının madde madde görüşülmesine geçildi. Yasa tasarısına ilişkin CTP ve UBP’nin değişiklik önerileri oy birliğiyle kabul edildi. Ardından tasarı oy birliğiyle genel kuruldan geçti.

Yol Güvenlik Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra Yol Güvenliği Yasa Tasarısı’nı ele almaya başladı.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk tasarıya ilişkin raporu okuyup, yasanın önemine işaret etti ve yasanın ilk olarak 1988 yılında yapıldığını anımsattı.

Öztürk, günümüzde alkol kullanımı yanında uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığına dikkat çekerek, tasarının, yasanın güncellenmesi gereğinden yola çıkarak hazırlandığını söyledi. Yasemin Öztürk, yasaya göre, bir sürücünün uyuşturucu tesiri altında araba kullanması halinde, asgari ücretin 5 katı, iki yıla kadar hapis veya her iki cezaya birlikte çarptırılabileceğini kaydetti. Tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra “Beşparmak Köyünde Vakıflar İdaresine Ait Mazbut Emlaktan Talep Edilen Kamu Yolu Olarak Kullanılmasından Oluşan İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı” ele alındı. Tasarının oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER