Araştırmaya göre Kıbrıs Türk toplumunun 'yaşamdan memnuniyet' oranı yüzde 65

Araştırmaya göre Kıbrıs Türk toplumunun 'yaşamdan memnuniyet' oranı yüzde 65

Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen Standart Eurobarometer 94 Araştırması’nın Kıbrıs Türk toplumu vatandaşlarını temsil edecek biçimde seçilmiş 500 kişilik bir örneklem grubuyla gerçekleştirildiği duyuruldu.

12-18 Mart 2021 tarihleri arasında, 27 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ve 5 aday ülke (Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye) ile İngiltere, Bosna Hersek, İzlanda, Norveç, İsviçre, Kıbrıs Türk Toplumu ve Kosova kara bölgelerinde gerçekleştirilen Standart Eurobarometer 94 Araştırması’nın Kıbrıs Türk Toplumu için saha çalışması ve raporlamanın, yüklenici Kantar Public şirketi adına Lipa Consultancy tarafından yürütüldüğü bildirildi.

KIBRISLI TÜRKLER, “YAŞAMDAN MEMNUNİYET” ORANINDA AB ORTALAMASININ 14 PUAN GERİSİNDE

Araştırmaya göre, Avrupa Birliğinde ortalama yüzde 79 olan “yaşamdan memnuniyet” oranında Kıbrıslı Türkler yüzde 65 ile Avrupa Birliği ortalamasının 14 puan gerisinde yer aldı.

Kıbrıs Türk toplumunda en önemli sorunu, 17 puanlık bir artış ile yüzde 51 olarak ortaya çıkan “ekonomik durum” olarak gösteren Araştırma, toplumun yüzde 96’sının Koronavirüs salgınının toplum için çok ciddi ekonomik sonuçları olacağına ve yüzde 87’sinin ise kişisel anlamda da ciddi mali sonuçlar doğuracağına inandığını ortaya koydu.

EN ÖNEMLİ KİŞİSEL SORUNLAR, “SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK” İLE “EKONOMİNİN DURUMU”

Kişilerin gündemindeki en önemli konuları da inceleyen Araştırmaya göre, 2020’de başlayan ve tüm dünya gibi Kıbrıs Türk toplumunu da etkileyen pandemi ile birlikte “sağlık ve sosyal güvenlik” konusu da %38 ile en önemli sorunlar arasında yer aldı.

Standart Eurobarometer 94’e göre, kapanmaların yaşanması ile ekonominin etkilenmesi, kişisel sorunlarda ikinci sırada yüzde 29 ile “ekonominin durumu”nun, üçüncü sırada ise “artan fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti”nin bulunmasına neden oldu. yüzde 18 ile “işsizlik” ve yüzde 15 ile “eğitim sistemi” de Kıbrıs Türk toplumundaki kişisel sorunlar arasında gösterildi.

Araştırma, 27 Avrupa ülkesinde de kişilerin gündeminde, Kıbrıs Türk Toplumunda olduğu gibi, ilk sıralarda "sağlık ve sosyal güvenlik”, “ekonomik durum” ve “fiyatlar/ enflasyon/ yaşam maliyeti” konularının olduğunu ortaya koydu. İşsizlik sorunu ise, 27 AB ülkesinde yüzde 11 ile Kıbrıs Türk toplumunun 7 puan gerisinde kaldı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE YÖNELİK TUTUMLAR

Avrupa Birliği’nin en olumlu sonucunun ne olduğu ile ilgili sunulan ifadeler arasında “AB Üye Devletleri arasında barış” ifadesi 27 AB ülkesinde yüzde 30 ile ilk sırada yer alırken, Kıbrıs Türk toplumunda da en yüksek oranlar arasında %16 oranı ile sonuç buldu. Yüksek oranlar arasında yer alan diğer cevaplar ise “İnsanların, ürünlerin ve hizmetlerin AB içinde serbest dolaşımı” (yüzde 17) ve “AB’deki sosyal refah düzeyi” (yüzde 17) şeklinde  sıralandı.

“DEMOKRASİNİN İŞLEYİŞİNDEN MEMNUNİYETSİZLİK” YÜZDE 36’DAN YÜZDE 63’E YÜKSELDİ

Demokrasinin işleyişi ile ilgili katılımcılara yöneltilen sorularda, katılımcıların yüzde 34’ü Kıbrıs Türk toplumunda demokrasinin işleyişinden memnun olduğunu belirtirken, bu oran 27 AB ülkesinin 21 puan altında kaldı. 2019’da Kıbrıs Türk toplumunda demokrasinin işleyişi ile ilgili memnun olmama yönünde tavır sergileyen kesim yüzde 36 iken, bu oran bugün yüzde 63’e yükseldi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER