23-29 Şubat 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden alınan 30 numunenin 26’sı temiz çıkmış olup, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 4 numuneye rastlanmıştır.

Bir haftada 56 kaza, 19 sürücü tutuklu Bir haftada 56 kaza, 19 sürücü tutuklu

Non Foods ait Kırmızı Elma (1-2) ve Elma Goldenda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilecektir.

Onbaşı İşl. Ltd ait Elma Goldenda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir..

Yerli ürünlerden alınan 19 numunenin 19’u temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlanmamıştır.