Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, KKTC’de toprak koruma yasası olmaması sonucunda ekilebilir tarım arazilerinin her geçen gün azalmasının endişe verici boyutta olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, “5 Aralık Dünya Toprak Günü” nedeniyle mesaj yayımladı.

Toprak koruma yasası olsa, mevcut inşaat arsalarının maddi değerinin daha da artacağını kaydeden Uluçam, “Çünkü inşaat alanları kısıtlı kalacaktır ve üçüncü sınıf tarım arazileri veya tarıma elverişsiz araziler imara açılabilecektir” dedi.

KKTC’deki mevcut tarımsal arazi miktarının en son 2010 yılında güncellendiğini ve 2010 yılından sonra gerek personel gerekse arazi etüt çalışmaları için yeterli maddi kaynağın ayrılmaması nedeni ile herhangi bir çalışma yapılmadığını belirten Uluçam, şunları kaydetti:

“2000-2010 yılları arasında toplamda 75.000 dönüm arazi tarım dışı kalmış (inşaat, yol v.s.) ve bu tarım dışı kalan arazilerin büyük bölümü (45.000 dönüm) birinci ve ikinci sınıf tarım arazileridir. Bu nedenle yıllar içerisinde üretim ve ithalat rakamlarını yan yana koyduğumuzda tarım arazilerinin azalmasına paralel olarak üretimin azaldığını ve ithalatın arttığını göz ardı etmeye devam edersek ilerleyen süreçte tüm tarımsal ürünleri ithal eder ve de daha pahalıya tüketir bir konuma geleceğiz. Bu nedenle en büyük doğal kaynağımız olan toprağımızı ve buna bağlı olarak yerli tarımsal üretimimizi korumak için yetkilileri göreve davet ediyoruz.

Uluçam toprak besin kaybının, beslenmeyi tehdit eden önemli bir toprak bozulma süreci olduğunu ve tüm dünyada gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği sağlamak için küresel düzeyde en kritik sorunlar arasında kabul edildiğini de kaydetti.

“Topraklar sürdürülebilir bir şekilde yönetilmezse, verimlilik giderek kaybolur ve toprak besin açısından yetersiz bitkiler üretir” diyen Uluçam, son 70 yılda, gıdalardaki vitamin ve besin seviyesinin büyük ölçüde azaldığını ve dünya çapında 2 milyar insanın tespit edilmesi zor olduğu için gizli açlık olarak bilinen mikro besin eksikliğinden muzdarip olduğunun tahmin edildiğini ifade etti.

Uluçam mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Toprak bozunması, bazı toprakların mahsulleri destekleme kapasitelerini kaybederek besin maddelerinin tükenmesine neden olurken, diğerleri bitki ve hayvanlar için zehirli bir ortam oluşturan, çevreyi kirleten ve iklim değişikliğine neden olan yüksek besin konsantrasyonuna sahiptir. 2022 Dünya Toprak Günü, ‘Gıdaların Başladığı Topraklar’ teması ile, toprak yönetimindeki artan zorlukları ele alarak, toprak bilincini artırarak ve toplumları toprak sağlığını iyileştirmek için çağrı yapan bir birliktelik konusuna değinmektedir."