CTP Başkanı Tufan Erhürman, 62’nci madde kapsamında yaptığı “Yabancılara mülk satışı” başlıklı konuşmasında, bir süredir komitenin gündeminde olan ve yabancılara mülk satışıyla ilgili düzenlemeyi içeren yasada değişiklik konusunun CTP’nin 2,5-3 yıldır sürekli gündeme getirdiği bir konu olduğunu kaydetti.

Ülkede toprak sahipliğinin, nüfus planlaması ve ekonomik kalkınma planlaması açısından önemli olduğunu dile getiren Erhürman, bu konuda gerekli düzenlemeler yapılmazsa bunun inşaat sektörüne de zarar vereceğini belirtti.

“Derdimiz bu küçücük ve nüfusu son derece az olan ülkenin, toprak mülkiyetinin korunabilmesi, nüfus yapısının sürdürülebilir şekilde devam etmesiydi” diyen Erhürman, konunun, kendilerinin bu uyarıları sonucunda değil de, meselenin Türkiye medyasında yer bulmasıyla gündeme gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Erhürman, nüfusun, mülkiyetin ya da toprağın korunması hakkında hiçbir şey içermeyen bu düzenlemenin en iyi ihtimalle istatistiki verileri biraz daha iyi hale getirebilecek haline geldiğini kaydetti.

Tasarının, yabancıların mülk edinmesini, mevcut yasadan daha fazla kolaylaştıracağını savunan Erhürman mülk edinmeyle ilgili bir kotanın şart olduğunu ve bu gereği ilk günden beri dile getirdiklerini belirtti. Erhürman, böyle bir kota olmazsa belli bölgelerde KKTC vatandaşı oranlarının görmezden gelinemeyecek kadar düşebileceğine işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nde yüzde 10 kotası uygulanan bölgeler olduğunu kaydeden Erhürman, bu konuda hükümet vekillerinin de kendileriyle aynı fikirde olduğunu söyledi.

“Bir projenin yüzde yüzünün KKTC vatandaşı olmayan kişiler tarafından alınmasına olanak tanındı”

Yapılan düzenlemeyle, projelerin yüzde 80’inin yabancı, yüzde 20’sinin KKTC ya da T.C. vatandaşı tarafından alınabilmesine imkan yaratıldığını belirten Erhürman, bunun, bir projenin yüzde yüzünün KKTC vatandaşı olmayan kişiler tarafından alınmasına olanak tanıdığına dikkat çekti.

Tufan Erhürman, yabancılar yapılacak her projenin yüzde 100’ünü alabilmesine imkan tanıyan bu düzenlemeyle birlikte, gelir düzeyi yabancılardan düşük olan çoğu KKTC vatandaşının bu projelerden ev alamayacağı bir noktaya geleceğini ve bunun da belli bölgelerin tamamen yabancılaşmasını getireceğini ifade etti. Erhürman, böylece 5 sene sonra bazı köylerde seçim sandığı kurmaya gerek kalmayacağını dile getirdi.

“İnşaat sektörünün sosyal maliyeti hesaplanmadı”

İnşaat sektörünün sosyal maliyetinin de hesaplanmadığını dile getiren Erhürman, yurt dışından gelen herkese sağlık, eğitim, kanalizasyon ve çöp toplama hizmeti verilmesi gereğine dikkat çekti. “Bu iş olmadı, yanlış yere gidiyor” diyen Erhürman, acele etmeye gerek olmadığını kaydetti.

Bu düzenleme hayata geçerse, bazı köylerin belki de ölü köy haline geleceğini, çünkü kaç kişinin yaşamak için kaç kişinin sadece yatırım için ev aldığını bilmenin mümkün olmadığını ifade eden Erhürman, bu konunun bir kez daha değerlendirilmesini, bu değerlendirme yapılırken de sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin ihtiyaçlarını da göz önüne alarak hareket etmek gerektiğini dile getirdi. 

Tufan Erhürman yapılacak değişiklikle ilgili taleplerinin, belediye bazında yüzde 10 kota konması, minimum yüzde 30 KKTC vatandaşlarına satış kotası konması, T.C. vatandaşlarının yabancı uyruklu olmak açısından ayrılmaması olduğunu vurguladı. Erhürman, en fazla yabancı yatırıma ihtiyaç duyulan alanlar belirlenmeden önce ihtiyaç analiz raporu hazırlanması gerektiğini de vurguladı.

Maviş: “Üreticiler ile hükümetin diyalog sürecini başlatması toplumsal bir beklenti” Maviş: “Üreticiler ile hükümetin diyalog sürecini başlatması toplumsal bir beklenti”

Yerinden söz alan UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, yabancılarla yapılan sözleşmelerin kaydının nasıl yapılacağını sorması ve leasing konusunu gündeme getirmesi üzerine Erhürman, örneğin hellim üretmek için gelmek isteyen bir yatırımcıya leasing yapılmasına da karşı olduğunu ve ihtiyaca göre karar verilmesi gerektiğini ifade etti. 

Konunun gerekirse inşaat sektörüyle de ele alınabileceğini ifade eden Erhürman, gerekli değişikliklerin yapılması gerektiğini vurguladı.