2022 için öngörülen ek bütçede Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin yüzde 166.66 artırılarak, 204 milyon TL’den 544 milyon TL’ye yükseltilmesi öngörülüyor.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi tarafından dün oy çokluğuyla onaylanarak, Meclis Genel Kurulu’na sevk edilen ek bütçe yasa tasarısıyla, 2022 Mali Yılı Bütçesi’nin yüzde 47.2 artışla 12 milyar 770 milyon TL’den 18 milyar 810 milyon TL’ye yükseltilmesi öngörülüyor.

Başbakanlık Bütçesi 4 milyon 875 bin TL artışla 27 milyon 600 bin TL; Maliye Bakanlığı Bütçesi 5 Milyar 144 milyon 615 bin TL artışla 7 milyar 470 milyon 81 bin TL; İçişleri Bakanlığı Bütçesi 14 milyon 836 bin artışla 58 milyon 80 bin TL; Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi 135 milyon 958 bin TL artışla 302 milyon 514 milyon TL; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi 520 milyon TL artışla 754 milyon TL; Sağlık Bakanlığı Bütçesi 216 milyon 300 bin TL artışla 559 milyon 120 bin TL; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi de 3 milyon 416 bin TL artışla 10 milyon 100 bin TL olarak planlanıyor.

-En yüksek artış Maliye Bakanlığı’na

6 milyar 40 bin TL’lik ek bütçede en yüksek artış 5 milyar 144 milyon 615 bin TL ile Maliye Bakanlığı Bütçesi’ne yapılıyor.

2 Milyar 325 milyon 466 bin TL olup, 7 milyar 470 milyon 81 bin TL’ye yükseltilen Maliye Bakanlığı bütçesinin 4 milyar 634 milyon 615’i ise Bütçe Dairesi’ne ek bütçe olarak verilecek.

-Doğrudan Gelir Desteği ödemelerine yüzde 166.66 artış

2022 için öngörülen ek bütçede Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin yüzde 166.66 artırılarak, 204 milyon TL’den 544 milyon TL’ye yükseltilmesi öngörülüyor.

Yeni Girne hastanesi için esas bütçede 35 milyon TL olarak ayrılan bütçenin ise ek bütçeyle yüzde 142 artırılarak 85 milyon TL’ye çıkartılması önerildi.

-Gelir-gider farkı mali önlemlerle giderilecek

Raporun ek bütçenin finansmanı bölümünde mahalli gelirlerin bir milyar 790 milyon TL, Fiyat İstikrar Fonu gelirlerinin 210 milyon TL, diğer fon gelirlerinin 118 milyon TL, özel gelirlerin 82 milyon TL, iç kaynakların 3 milyar 840 milyon TL artırılması planlanıyor.

Gelir ve gider farkının yıl içinde alınacak mali önlemlerle karşılanacağına işaret edilen tasarıda, bütçenin gelirler kısmında Ercan Havaalanı özelleştirme gelirlerinde 78 milyon TL artışla 200 milyon TL’lik gelir hedefleniyor.