Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Siyasi Partiler ile Sivil Toplum Örgütleri’nden heyetleri kabul ederek deprem ve depreme dayanıklı yapılar ile ilgili sorularını cevaplandırmaya, bilgi alışverişinde bulunmaya devam ediyor.

KTMMOB’dan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’ndan (TIP-İŞ) bir heyet 27 Şubat Pazartesi günü KTMMOB’yi ziyaret etti.

Adanır: “Devlet hastaneleri kontrol edilecek yapılar arasında ilk sıralarda yer alıyor”

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır konuşmasında, toplum sağlığı açısından devlet hastanelerinin çok önemli yapılar olduğunu ve deprem dayanıklılığı açısından kontrol edilecek öncelikli yapılar arasında ilk sıralarda yer aldığını belirtti. Adanır, KTMMOB’nin KKTC’deki yapıların deprem dayanıklılığı açısından yapılan çalışmalarda nasıl bir görev üstlenildiğini anlatarak, teknik açıdan izlenen yöntemlere dair bilgiler paylaştı.

Adanır, KTMMOB ile bağlı Odalardan yetkililerin Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi’nde yer aldığını belirterek, okul ve hastane gibi devlete ait binaların deprem dayanıklılığı konusunda çalışmalar yapıldığını anlattı. Adanır, söz konusu komitenin toplantılarında KKTC’deki yapı stokunun yapısal denetimlerinin önceliğe bağlı olarak teknik açıdan nasıl yapılacağının organize edildiğini de anlattı.

-Onbaşı  “Her yapının proje kontrolü KTMMOB’den geçmeli”

TIP-İŞ Başkanı Şükrü Onbaşı da konuşmasında, devlet hastaneleri, poliklinik servisleri veya sağlık ocakları gibi binaların depreme dayanıklılığı konusunda nasıl bir yol izleneceği ve teknik olarak nasıl bir çalışma yapılacağı konusunda bilgi almak istediklerini dile getirdi.

Onbaşı, depreme dayanıklılık konusunda Belediyeler Yasası değişikliği çerçevesinde ülkede yapılacak her yapının proje kontrolünün KTMMOB’den geçmesinin son derece önemli olduğunu ve buna her zaman destek vereceklerini  vurguladı.