Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, prensip olarak doğru buldukları ancak bütçede gider olarak gösterilmediği, yüzde 24 gibi yüksek faizli bonolarla taksitlendirildiği ve Anayasa‘nınborçların kamulaştırılmasımaddesine aykırılık içerdiği gerekçesiyleAKSA‘nın borçlarının kamulaştırılmasına “ret” oyu vereceklerini açıkladı 

Toros: Siyasi istikrarsızlık nedeniyle büyük bir yönetim boşluğunun hasıl oldu 

Meclis Genel Kurulu‘nda konuşan Toros, 3 yıldır ülkede devam eden ve ciddi boyutlara varan siyasi istikrarsızlık nedeniyle büyük bir yönetim boşluğunun hasıl olduğunu söyleyerek, bunun sadece pandemi ve diğer krizlere karşı mücadelede değil, devlet kurumlarının yönetiminde de büyük bir sekte oluşturduğunu belirtti. 

Toros, “Bu çerçevede Kıb-tek’in yönetiminde başlayan zafiyet, fiyat düzenlemelerini geciktirmiş ve kurum büyük zararlara uğratılmıştır. Bu yetmezmiş gibi AKSA’ya olan borçlarının birikmesine yol açmış ve AKSA’nın da alacaklarını alamaması nedeniyle ülke elektriksiz kalma riski ile karşı karşıya bırakılmıştırdedi. 

Hükümet Meclis çalışır halde olmasına rağmen bunu bir Yasa Gücünde Kararname ile yaptı 

Halkın hayati gereksinimi olan ve ekonomik koşullar içinde daha fazla ücret artışı yapılarak, bu borcun ödenmesinin doğru olmadığını ve bunun yerine borcun kamulaştırılmasının doğru olduğunu savunan Toros, ancak bu kamulaştırmanın Anayasa’nın kamunun borçlanmasıyla ilgili maddesinde belirtildiği gibi yapılması gerektiğine işaret etti. 

Toros, “Ancak hükümet Meclis çalışır halde olmasına rağmen bunu bir Yasa Gücünde Kararname ile yaptı. 17 Haziran’da Meclis “Ekonomi, Maliye, Bütçe Plan Komitesi, ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasıgündemiyle toplantı çağrısı yaptı. Toplantıya 20 dakika kala komite tarafından, bu borçlanmanın YGK ile yasallaşması gündeme getirilmiştir. Ben buna karşı çıkmadım. Kararnamenin özü itibariyle değerlendirildiğinde gündeme alınmasına müsaade ettimdedi. 

“1 milyar 46 milyon TL borcun aslında geçen hafta hazırlanan ek bütçe de giderleştirilmediğini fark ettik 

Daha sonra toplantıda bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu ve Anayasa’nın kamu borçlanmasıyla ilgili 135. maddesine göre yasa ile yapılması gerektiğini söylediğini belirten Toros, bunun üzerine Komite Başkanı’nın Başsavcılıkla istişare ettiğini ve kendisinin uyarısında doğru olduğunu tespit ettiğini kaydetti. 

Toros, “Takdir edersiniz ki komite toplantısından sadece 20 dakika önce gündeme alınacağı bilgime geldiği için konuyu etraflıca CTP Meclis grubumuzda istişare edemedik. Ancak dün sabah konuşabildik ve yaptığımız araştırmalarda her ne kadar borcun kamulaştırılmasının prensip olarak doğru olduğunu düşünsek de, 1 milyar 46 milyon TL borcun aslında geçen hafta hazırlanan ek bütçe de giderleştirilmediğini fark ettikdedi. 

“CTP olarak buna ret oyu kullanmaya karar verdik 

Borcun yasada başka isim altında, daha önce ödenen toplam 510 milyon TL’nin bütçelendirildiğini gördüklerini ancak 1 milyar 46 milyon TL’nin bütçede olmadığını kaydeden Toros, aynı zamanda da ilk ödemeden sonra geriye kalan borç için 4 aylık taksitler halinde bonolar imzalandığını ve bunların da yüzde 24 faizle yapıldığını öğrendiklerini açıkladı. 

Toros, “Dolayısıyla gerek YGK’nin Anayasa’ya uygun olmaması gerekse bütçelendirilmemiş olması ve yüzde 24 gibi aşırı yüksek faizle yapıldığı tespitiyle, CTP olarak buna ret oyu kullanmaya karar verdikdedi.