Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı, Barkın açıkladı. 

Sosyal Sigortalarla ilgili tasarı onaylandı, Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısı tartışma yarattı Sosyal Sigortalarla ilgili tasarı onaylandı, Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısı tartışma yarattı

 Yargıç, sanığı kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhinde getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın mahkum olduğu müstahdem tarafından suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü kaydeden yargıç, Mahkemelerin Yıllık Faaliyet Raporlarına bakıldığında bu suçun gün geçtikçe artan ve mahkemelerin gündemini meşgul ettiğine değindi.

Yargıç, sanığın üç yıllık sürede pişman olmadan bu suçları tekerrür eder şekilde işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti. 

Yargıç,  yargı sürecindeki gecikmeyi, faiziyle parayı iade etmiş oluşunu ve itham edilip, tutuklandıktan sonra lenf kanseri olduğunu öğrenmesini sanığın lehine değerlendirdiklerini belirtti ve sanığı oybirliği ile üç yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.