Rum Devlet Hidrokarbon Şirketi (KRETİK) Başkanı Haralambos Ellinas Güney Kıbrıs’ın tek yanlı “münhasır ekonomik bölge” (MEB) ilan ettiği Doğu Akdeniz’deki doğal gaz yataklarının muhtemelen 1,1 trilyon metre küp (38,9 trilyon ayak küp) olduğunu açıkladı.

Fileleftheros “MEB’teki Yataklar 1,1 Trilyon Metreküp Tahmin Ediliyor” başlıklı haberinde Ellinas’ın dünya doğal gaz piyasasına gelmekte olan değişiklikler nedeniyle doğal gaz sıvılaştırma terminalinin en kısa sürede ileri götürülmesi gereğine işaret ederek, doğal gazın ihracı maksadıyla boru hattı kurulması seçeneğine itirazını yinelediğini yazdı.

Gazete Ellinas’ın Oxford Energy Forum’daki makalesinde, yakın gelecekte Asya ve Uzak Doğu piyasaların çekiciliğine işaret ederek, Vasiliko’daki doğal gaz sıvılaştırma terminalinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gereğinin altını çizdiğini belirtti.

Habere göre 2040’a kadar elektrik enerjisi üretimi için kullanılan yakıtın neredeyse üçte birini doğal gazın teşkil edeceğini kaydeden Ellinas, karbonun elektrik üretimindeki doğalgaza karşı rekabet gücünü, özellikle çevre politikaları nedeniyle kaybedeceğini, dolayısıyla 2040’a kadar doğal gaza talebin yüzde 65 artacağını kaydetti.

Avrupa’nın şu andaki enerji tedariki açısından büyük ölçüde Rusya’ya bağımlı olduğuna, Avrupa’nın enerji ihtiyacının yüzde 35’inin Rusya’dan geldiğine dikkat çeken Ellinas, Avrupa için, Rusya ve Kuzey Afrika’dan ithalata alternatif çözüm olarak Doğu Akdeniz’deki doğal gazın stratejik değeri olduğuna vurgu yaptı.

Ellinas, 2020’de 5 milyon ton (7 bcm) başlayıp 2025’e kadar Güney Kıbrıs’ın yılda 25 milyon ton (35 bcm) sıvılaştırılmış doğal gaz ihraç edebilecek durumda olacağını söyledi ve Vasiliko’nun bölgedeki sıvılaştırılmış doğal gaz kavşağı olması halinde ise bu miktarın 35 milyon tona (50 bcm) çıkartılabileceğini ekledi.

 

ENERJİ ALTYAPILARI VE TESİSLERİNİN GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ ATILACAK ADIMLARI KARARLAŞTIRACAK BİR BAKANLAR KOMİSYONU KURULMASINA KARAR VERİLDİ
Politis; “İşte Gaz... İkinci Bir Teyit Sondajı Daha Gerekecek... Toplam Gaz 38,9 Trilyon Ayak Küp... MEB’te Güvenlik İçin Bakanlar Komisyonu Oluşturuldu” başlıklı haberinde Rum Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB’teki enerji altyapıları ve tesislerinin güvenliğini garanti edecek uygun tedbirleri almak üzere bir Bakanlar Komisyonu kurulmasına karar verildiğini yazdı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Rum Savunma Bakanı Fotis Fotiu’nun önerisi üzerine alınan karar, karada, kıta sahanlığında ve münhasır ekonomik bölgede güvenliğin takviyesi için atılması gereken adımlara ilişkin öneri sunma görevi olacak Komisyon’un Dışişleri, Savunma,  Ulaştırma ve Adalet bakanlarından oluşmasını öngördüğünü yazdı.

Habere göre Anastasiadis hükümeti Güney Kıbrıs’ın enerji dönemine resmen girmesinin ardından çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya kalabileceği gerekçesiyle bu Komisyon’un oluşturulmasını şart görüyor. Bu nedenle kurulacak Komisyon muhtemel terörist faaliyetlerden korsanlığa, sabotaja veya başka tehditlere kadar karşılaşılabilecek tehlikelerin göğüslenmesi ve uzaklaştırılması maksatlı tedbirler arayacak.

Rum Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar enerji tesislerinin güvenliğini öncelikler arasında birinci sıraya taşıyor ve Güney Kıbrıs’ın enerji güvenliğini Avrupa Birliği’nin ve Doğu Akdeniz Bölgesi’nin enerji güvenliğiyle doğrudan bağlıyor.

Gazete Bakanlar Komisyonu’nun gerek görmesi halinde toplantılarına, teknik ve diğer konularda uzman görüşü vermeleri için kamu ve özelden kişileri davet etme yetkisine de sahip olacağını yazdı.

 

DOĞAL GAZ ATEŞİNİN FOTOĞRAF VE VİDEOLARI BASINA DAĞITILDI, PARTİLER KUTLADI
Devamla, Rum yetkili makamlarının, 12’nci parseldeki platformda, önceki gün yakılan ateşin fotoğraf ve video görüntülerini dün basına dağıttığını belirten gazete; “İzah edildiği üzere meşale, sadece güvenlik nedenleriyle yakıldı, ne testle ne de ölçümlerle bir alakası var” vurgusunu yaptı.

Ölçümlerin tamamlanması için birkaç gün gerekeceğini, ardından da ekim ayı başlarında tamamlanacak analizler yapılacağını belirten gazete devamla Ellinas’ın, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz yataklarının 1,1 trilyon metreküp (38,9 trilyon ayak küp) tahmin edildiği açıklamasına yer verdi.

Simerini “Partiler ‘Meşalenin Yanmasını’ Kutladı” başlıklı haberinde Rum siyasi partilerinin 12’nci parselde doğal gaz meşalesinin yakılmasını “doğal gaz çıkarma prosedürünün iyi gittiği yönünde iyimserlik yaratan çok önemli gelişme” diye niteleyerek kutladığını yazdı.

Politis “Kıbrıs Emelleri... Enerji Bakanları ABD’de Enerji Projelerini Anlattı” başlıklı haberinde Washington’da temaslarda bulunan ve dün de New York’a geçen Rum Ticaret Sanayi Turizm ve Enerji Bakanı Yorgos Lakkotiripis’in, Washington’da German Marshall Fund isimli düşünce kuruluşunda Güney Kıbrıs’ın Avrupa ile Asya arasında birleştirici halka olmak istediğini anlattığını yazdı.

Habere göre Lakkotripis diplomatlar, akademisyenler, gazeteciler ve enerji konusu uzmanlardan oluşan dinleyici kitlesine Güney Kıbrıs’ta enerji alanında cereyan eden gelişmeler hakkında bilgi verdi.  Sözlerine 12’nci parselde geçen çarşamba günü doğal gaz meşalesinin yakılması ile başlayan Lakkotripis Rum yönetiminin emelinin, Güney Kıbrıs’ı Doğu Akdeniz’deki enerji merkezi haline getirmek olduğunu anlattı.

 

RUM ENERJİ STRATEJİSİNİN DÖRT AYAĞI
Lakkotripis Güney Kıbrıs’ın enerji stratejisinin şu dört ayağa oturduğunu söyledi:

“-Hidrokarbon yataklarının sürdürülebilir kullanımı,

-Kıbrıs’ta, komşu ülkelere hizmet edecek bir doğal gaz sıvılaştırma terminali kurulması,

-Kıbrıs’ı komşu ülkeler açısından da ilgili hizmetleri veren şirketlerin bulunacağı bir merkeze, Kıbrıs ekonomisini de doğal gaz konularıyla ilgili bilgi temelli bir ekonomiye dönüştürerek yabancı şirketleri cezp etmek ve

-Kıbrıs’ı bölgesel sıvı yakıt merkezi haline getirmek.”

Lakkotripis’e Kıbrıs sorununun hidrokarbonların değerlendirilmesi planlarında oynayabileceği rolün de sorulduğuna işaret edilen haberde, Doğu Akdeniz’de enerji alanında cereyan eden gelişmelerin Kıbrıs sorunuyla bir alakası olmadığını savunan Lakkotripis’in söyledikleri özetle şöyle aktarıldı:

 

LAKKOTRİPİS: “KIBRISLI TÜRKLER ADİL PAYLAŞIMI KAYBEDECEKLERİNDEN KORKMAMALI”
“Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorununun rehinesi kalması ve stratejik çıkarlarına özen göstermemesi mümkün değildir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çabaları hiç kimsenin aleyhine değildir, doğal gazın değerlendirilmesinden edinilecek menfaatler Ada’nın bütün sakinlerine aittir.

Kıbrıslı Türkler adil paylaşımı kaybedeceklerinden korkmamalıdır. Bütün Kıbrıslıların gelecek olan refah ve istikrardan faydalanması için Kıbrıs sorununun çözülmesi gerekir. Kıbrıs sorunu çözülürse Türkiye de dâhil herkes için çok büyük perspektifler açılır. Bu gelirlerin yatırılacağı Norveç tipi bir Fon oluşturulacak. Gelirlerin bir bölümü gerekli altyapıların inşası, bir bölümü borçların ödenmesi, geriye kalanı da gelecek nesiller için harcanacak.”

 

İTERA FİYAT DÜŞÜRMEYİ REDDETTİ, DÜNKÜ RANDEVUYA DA GİTMEDİ
Aynı gazete “Sayıştay Başkanı Yılan Hikâyesine Son Veriyor... Doğal Gaz Ara Çözümü Konusunda Başkan’a Rus Müdahalesi... ITERA Reddetti ve Randevuya Gelmedi” başlığıyla manşete çektiği haberinde yılan hikâyesine dönen doğal gaz ara çözümü ve 2 milyar Euro tutarındaki sözleşme meselesine nihayet Rum Sayıştay Başkanı tarafından son verileceğini yazdı.

Gazete ITERA isimli Rus şirketin, fiyatı, Güney Kıbrıs açısından avantajlı addedilen düzeye düşürmeyi reddettiğini ve Rum Devlet Doğal Gaz İşletmesi (DEFA) ile dün yapması gereken görüşmeye gitmediğini yazdı.

Gazete ITERA’nın, Güney Kıbrıs’a 2 milyar Euro karşılığında, 2013-2018 döneminde elektrik üretimi için doğal gaz vermesini öngören sözleşme konusunda ümidini Rum Sayıştay Başkanlığı’nın yapacağı araştırmaya bağladığını belirtti. Haberde ITERA’nın, yeniden düzenlenerek Güney Kıbrıs açısından daha avantajlı düzeye indirilmiş bir fiyat sunmayacağını DEFA’ya Çarşamba gecesi ilettiği ve son görüşmenin yapılacağı dünkü randevuya da gitmediği kaydedildi.

Habere göre ITERA şirketi temsilcisi, Rum Başkanlık Köşkü’ne başvurarak Anastasiadis’ten Rum Sayıştay Başkanlığı tarafından bağımsız araştırma yapılmasını talep etti. Anastasiadis Rus önerisini kabul ederek konuyu Hristalla Yorgaci’ye havale etti.