KKTC turizm politikası

 Politka, “yol – yöntem” anlamına gelir…

Yani politkayı kısaca, “… herhangi bir amaca ulaşmak için kullanılan yöntem, devlet işlerini düzenleyip yürütmek için izlenen yol” olarak tanımlayabiliriz…

Peki “turizm politkası” nedir?

Turizmde izlenmesi gereken yoldur.

Yöntemdir…

Bazı uzmanlara veya kaynaklara göre turizm politkası, “… Bir ülkede, genel ekonomi politikasına uygun olarak iç ve dış turizmin geliştirilmesi, yönlendirilmesi, turizmin gelir getirici ve istihdam yaratıcı fonksiyonlarından yararlanılması için kamu tarafından alınan önlemlerin belirlendiği yöntem”dir.


-*-*-


Politika bir başka anlamıyla veya bir başka deyişle, “… devlet faaliyetlerini etkileme ve yönlendirme işidir.

Ve yine bazı uzmanlara ya da kaynaklara göre, “… İyi politikalar uzun yıllar tecrübesi olan, sağlam ve geleneği olan devletlerde üretilebilir…”


-*-*-


KKTC’de “turizm”, lokomotif sektördür…

Yani bu sektör önde gidecek; arkadan gelen tüm sektörleri beraberinde hedefe ulaştıracaktır…

Peki, bu yapılırken, uzun yılların tecrübesi ve onlarca, yüzlerce yıllık geçmişin geleneklerinden söz edebilir miyiz?

Edemeyiz…

KKTC genç bir devlettir.

Genç devlet olmanın ötesinde, KKTC’yi yönetenlerin, “yönetme” yetenekleri de yeni yeni gelişmekte haliyle “gelenekten falan söz etmek” de imkansız hale gelmektedir. 


-*-*-


Bu noktada, turizmin yönetiminde görev alanların “sürekliliği”, turizm poltikasının da “sürdürülebilrliği” yani tutarlı olması kaçınılmazdır.

Ve bunların sağlanması için Dünya’nın çeşitli tecrübelerinden yararlanılması da gerekmektedir.

KKTC’de son dönemde belki de ilk kez bir turizm bakanı, hükümet değişikliği olmasına rağmen görevini sürdürmektedir.

Başlatılan bazı çalışmalar söz konusudur ve bu bir ilk olması itibarıyla, doğruya – iyiye gidiştir.


-*-*-


Elbette turizmi yönetenlere akıl vermek haddimize değildir.

Ancak, tüm Dünya’dan bazı örnekleri gündeme taşımak, gazeteci olarak görevimizdir…

Bir kere, TL’nin, özellikle sterlin ve Euro karşısındaki değer kaybının, turizmde avantaja çevrilmesi için, “son dakika projeler” üretilmesi, gelecek sezonlara taşacak planlarla yetinilmemesi kaçınılmazdır.

İlk akla gelen Londra’daki, İngiltere genelindeki Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızdır.

Turizmi yönetenlerin, bu konuda “son dakika” prjeleri hayata geçirebilmek için özellikle ulaşım konusunda adım atmaları da elzemdir.


-*-*-


KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, ulaşım sıkıntısının farkındadır ve aşmak için de Nisan ayının son günlerinde, Türkiye’de ilgili bakanlarla, yetkililerle sıkı temaslar yapmıştır.


-*-*-


Turizm, KKTC için çok önemlidir.

KKTC turizmi için de İngiltere’de yaşam süren vatandaşlarımız çok değerlidir.

Bu konuda, sadece politka belirleyicilere değil, vatandaşlarımıza da görev düşmektedir.

Geçmişte yaşanmış “acı” tecrübeler unutulmalı.

Yapılabilecek tüm kampanya veya lobicilik çalışmaları ile İngiltere’deki vatandaşlarımızın anavatanları Kıbrıs’ta tatillerini geçirmeleri sağlanmalıdır. 

YORUM EKLE