BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU MALİ BÜTÇE YASA TASARISI OYÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Mali Bütçe Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda oyçokluğuyla kabul edildi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU MALİ BÜTÇE YASA TASARISI OYÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Mali Bütçe Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda oyçokluğuyla kabul edildi.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Mali Bütçe Yasa Tasarısı’nın ele alındığı toplantıda, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesinin tasarıya ilişkin raporunu UBP Milletvekili Sunat Atun okudu.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Yardımcısı Fikri Toros söz alarak, bu kurumun bir regülatör konumunda olduğunu ve ekonominin büyümesine katkı yapacağını belirterek, bu doğrultuda atılan adımları sıraladı ve murat edilene ulaşma noktasında çok geri kalındığını kaydetti.

Beklenen yatırımcıların gelmediğini ve bunun nedeninin, geniş tabanlı internetin yetersizliği olduğunu öğrendiğini aktaran Toros, BTHK’nın bütçesine % 15 artış sağlandığını ancak geniş çaplı internetin arttırılmasına yönelik bir gelişme olmadığını belirtti.

Toros, bu sıkıntı giderilmeden, herkesin katkı koyduğu ve umduğu sektörün oluşamayacağını vurgulayarak, bu bütçeye olumlu oy vereceklerini ve gerektiği zamanlarda mali düzenlemelerin aksatılmaması gerektiğini söyledi.

ARIKLI

YDP Milletvekili Erhan Arıklı da, BTHK’nın iyi bir ekiple çalıştığını ancak önlerindeki engelleri aşamadıkları için projelerin yarım kaldığını söyleyerek, hala 3G sisteminin kullanılmasını “büyük bir ayıp” olarak niteledi.

Geri kalmış ülkelerin bile artık bu sistemi kullanılmadığını ifade eden Arıklı, 3Gsistemiyle ile ilgili bilgi verdi.

Bakanın 4G ve 5G’nin 2020 Temmuz’unda hayata geçeceğiyle ilgili açıklamalar yaptığını ancak bu konuda herhangi bir adım bilmediklerini söyleyen Arıklı, TC’den tek bir fiber kabloya bağlı olunduğunu, bunu arttırmanın en elzem adımlardan olduğunu kaydetti.

Bakanın da neler yapılması gerektiğini bildiğini ancak “her nedense elinin kollunun bağlı olduğunu” ifade eden Arıklı, devletin Telekomünikasyon konusunda henüz hazır olmadığını, protokollerde yer alan maddelere rağmen adım atamadığını savundu.

Arıklı, 4G’nin hayata geçmesi için yapılması gerekenleri sıralayarak, yıllardır hükümetlerin atamadığı adımların hesabını şu anki bakandan sormanın doğru olmadığını, ancak bazı konularda, elektrik, limanlar, telekomünikasyon gibi konularda nedense kimsenin adım atamadığını kaydetti.

Şu anki internet yapısıyla yatırım yapmanın mümkün olmadığını ifade eden Arıklı, yatırımcının önündeki en büyük engellerden birinin internet konusundaki altyapı eksiklikleri olduğunu kaydetti.

Arıklı, BTHK konusunda atılan adımları sıralayarak, bütçenin hayırlı olmasını diledi.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, her zaman BTHK’nın en güzide kurumlardan olduğunu yineleyerek, BTHK’nın bir üst kurum olduğunu, 4G veya 5G’ye geçme prosedürünün bu kuruma bağlı olmadığını kaydetti.

Arge ve teknoparklar yasasıyla teknolojiyi  paralel hale getirmediği sürece yatırımcıların aradığı ortamı yaratamayacaklarını belirten Atakan, çalışmaların belli bir noktaya geldiğini, özelleştirme komitesinin çalışmalarının seçim yasakları edeniyle durduğunu söyledi.

Atakan, şu an 3G sistemi diye bir sistem olmadığını, 1 değil 2 fiber kabloyla çalışıldığını kaydetti, 4G 5G ile ilgili bir öngörüde bulunmadığını, ihaleye çıkacak durumda olduklarını ancak fiber optik kabloları arttırmadan bu konuda atılacak adımların manasız olacağını belirtti.

Atakan, 4G sağlıklı çalışması için daha geniş kitleye ulaşacak fiber optike ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bu konuda neler yapılması gerektiğini anlattı.

2021 yılında bu alandaki sıkıntıların aşılmış olacağına inandığını belirten Atakan, bütçenin hayırlı olmasını diledi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, haberleşmenin insan haklarında da yeri olduğunu ve herkesin faydalanabileceği bir yapı gerektirdiğini söyleyerek, “ama en pahalı haberleşme bizim ülkemizde” dedi.

Tanınmamış bir ülke olmamıza bağlanan bu pahalılığın başka bir yüzünün de denetlenmemek olduğunu savunarak, “sağolsun devlet sabit telefon olayını bitirdi” dedi.

Angolemli, hayat pahalılığı hesaplanmasında, kullanılmayan sabit hatların fiyatlarının düşürülmesiyle ucuzluğun da sağlandığını söyleyerek, “gelmiş geçmiş en kurnaz maliye bakanıyla karşı karşıyayız” ifadesini kullandı.

Ülkedeki 2 GSM şirketinin daha detaylı ve düzenli denetlenmesi gerektiğine işaret eden Angolemli, rekabetin fiyatları düşürmesi beklenirken bizim ülkemizde özelleşmenin sömürü anlamına geldiğini ifade etti.

Geçmişte devletten özele devredilen sektörlerle ilgili örnekler veren Angolemli, haberleşme konusunu layık olduğu şekilde denetlenebilirse herkesin rahatlayacağını belirtti.

Angolemli, yurt dışına telefon açmanın ne kadar maliyetli olduğuna da değinerek, cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla haberleşmeye rahatlık geldiğini ancak bunun herkesin bütçesine uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

2010 yılından beri bu konuda büyük bir tedirginlik olduğunu hatırlatan Angolemli, sabit hatların sürekli arızalanmasının da konuya önem verilmemesiyle alakalı olduğunu savundu.

Denetim zafiyetinin devletin alışkanlığı olduğunu ileri süren Angolemli, özel sektörde işverenlerin çalışanlarına doğru olmasa da asgari ücretten yatırım yaptığını ve bunu kimsenin denetlemediğini söyledi.

Angolemli, 2 GSM şirketiyle ilgili rekabet kurulunun denetleme yapıp yapmadığını sordu.

Angolemli, hastane yangının ardından da gereken denetimlerin yapıldığını sanmadığını, kaydederek, gereken denetimlerin yapılmadığına inandığı noktaları sıraladı. Angolemli bu yasaya red oyu vereceklerini söyledi.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, söz alarak BTHK’nın web sitesinden yaptıkları işlerin ve 2 GSM için uyguladığı cezaların yer aldığını hatırlatarak, Telefon Dairesinin kamu özel ortaklığında dönüştürüleceğini ancak kamunun denetleyen konumda kalacağını belirtti.

2018-2019-2020 bütçelerinde ne kadar pay ayrıldığının ve yatırım yapıldığının incelenebileceğini ifade eden Atakan, telefon dairesinde kamunun varlığını sıfırlayacak bir adım atılmayacağını vurguladı.

Data kullanımının artmasıyla devlet aleyhine bir durum oluştuğunu ve dünyadaki birçok ülkedeki gibi data ve sesin eşitlenme noktasına geçileceğini söyledi.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, BTHK’nın hem yapısal anlamda hem de verdiği hizmetler konusunda aşama kaydettiğini ifade ederek, data alanındaki eksikliklerin gündemlerinde olduğunu ve yasal mevzuat değişikliklerinin meclise geleceğini söyledi.

Amcaoğlu, devletin gelirlerinin kayıt altına alınacağını ve halka hizmetin daha sağlıklı hale getirileceğini söyledi.

ÖZYİĞİT

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit ise, bilgi teknolojilerinin eğitimin de ana unsuru haline gelmesi gerektiğini belirterek, dünyayı takip etmek için çağı yakalamak gerektiğini vurguladı.

Özyiğit, özellikle sosyal medya noktasında bilişim suçlarının da geniş yer aldığını ve bu konuda da daha ciddi önlemler ve yasal cezalara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Hayat pahalılığının hesaplanma yöntemleri ve ulaşımla haberleşmenin bu konudaki etkileriyle ilgili örnekler veren Özyiğit, rekabetin ucuzluk getireceği inanışının ülkedeki 2 GSM şirketi açısından geçerli olmadığını kaydetti.

Özyiğit, önemli kurumların daha etkin ve geçerli yöntemlerle denetlenmesi gerektiğini söyledi.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, bilgi teknolojilerinde kullanılan cihazların çok geniş kapsamlı olduğunu hatırlatarak, telsiz cihazlarının deniz alanında cep telefonundan daha önemli olduğunu belirtti.

BTHK’nın verdiği hizmetlerle ilgili örnekler veren Gündüz, BTHK’nın daha da güçlenerek verebileceği örnekleri sıraladı.

Atakan, denizcilikte telsiz kullanımının ivme kazandığı bu dönemde, çeşitli belgeler verdiklerini ve bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 2012 yılından itibaren üzerinde durdukları 5 zaruri yasa bulunduğunu, bilişim suçları yasasının halen meclisten geçmediğini ve bunun da diğer hizmetleri negatif etkilediğini söyledi.

Bilişim suçlarıyla ilgili yasaların meclisten çekilmesinin büyük bir suç olduğunu ve bu yasanın geçmemesinin ortaya çıkaracağı farklı sorunları anlatan Taçoy, internet gazeteciliğinin de bu yasanın zorunluluğuna işaret ettiğini belirtti, örnekler verdi.

Taçoy, basın yasasının ve telif hakkı yasasının da güncellenmesi gerektiğini ifade ederek, BTHK’nın görevlerini yerine getirip getirmediğinin de sorgulanabilir olduğunu hatırlattı.

BTHK’nın görevleri ve verdiği hizmetler, denetlediği alanlar hakkında ve baz istasyonlarıyla ilgili bilgi veren Taçoy, gelecek gelirin ötesinde yapılacak yatırımı değerlendirdiklerini söyledi.

Bakanlar Kurulu’nun istediği zaman ve yere fiber optik kablo çekilmesine onay verecek konumda olduğunu ifade eden Taçoy, 2014 yılından beri de fiber kabloların haritalandırılması için çalışıldığını söyledi.

Gelecek gelirin ötesinde yapılacak yatırımı değerlendirdiklerini söyleyen Taçoy, BTHK’nın denetlediği alanlarla ilgili de bilgi verdi.

Taçoy, rekabet kurulunun giriş paketleri içindeki düzensizlikten dolayı GSM operatörlerine yüksek cezalar kesildiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Mali Bütçe Yasa Tasarısı, 32 kabul 2 ret ve 16 çekimser oyla oyçokluğuyla kabul edildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER