Kıbrıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden inciler

GORONA HALLERİ 4

Abası haber aldı...

Etişmez evin içinde kapalı galdık var 10 gün, Bafidissa’yı çekerik başımızda; bir da nerden haber aldıysa, taa onda Gıbrıs’daki böyük abası duydu, Mesincerden aradı genni. Başladılar gonuşmaya.

Ben da goltukda, bana ayrılan köşeciğimde otururum. Telefon çalınca bakarım Bafidissa bir gururunan açar telefonu. Kimdir derim acaba, ben da gendi gendime? Gonuşmaya başlayınca annadım. Eh, genne analık yapmış, Gönyeli’deki abasına gonuşur. Onun yanında böyüdü. Napsın da gurur duymasın?

Neysa. Hal hatır sordukdan, çoluk-çocuk, kedi-köpek halledildikden sonra mesele bizim evdeki durumlara gelir. Ben da tabii isdemesem da gulak misafiri olurum, ne gonuşduklarını duyarım. Abası der genne:

⁃ Be gızım. Bişeyler duydum. Sana direk soracam? Nedir osu yapdın o gocana? Hiç eyi şeyler duymadım haggında?

⁃ Ma ne demek isden be aba? Nedir osu söylediler sana?

⁃ Nasıl ne söylediler bana? Çok ezermişin genni diye duydum? Yalandır?

⁃ Ma be aba. Sen benim abamsın, yoksa onun abası?

⁃ Gıbrıs’a geldiğinizde annadıydım zaten bişeyler. Sorduydum da sana “napdın da kel ettin o Artun’umu?” diye. Hep inkâr eddiydin.

⁃ Yahu aba, kel olmasıynan benim ne alâkam var. Soyu sopu hepsi kel bunnarın. Dedim genne gitsin saç ekdirsin isdersa, amma gatsoot. Guruşa gurşun atar.

⁃ Hem geldiğinizde çok zayıf da gördüydüm genni. Doğru dürüst yemek da bişirmen genne galiba.

⁃ Ma nerden çıkarın be aba hep bunnarı? Kimdir yahu oşu okudu üfürdü sana, da sen da benim üsdümde mamırlamaya çalışın? Aha “Artun’un” buraşda oturur. İsdersan ona gonuş, o söylesin sana.

Uzaddı telefonu bana. Oraşda köşeciğimde otururken, ansızdan beniledim. Abasından fırçayı yeyinca, gurtulsun diye telefonu bana uzaddı, el-gol hareketleriynan da beni tehdit eder, yani “uyarır”. Başladım gonuşmaya:

⁃ Napan aba? Eyisin?

⁃ Sensin Artun’um? Eyisin oğlum, tamamsın anacığım?

⁃ Eyiyim aba. Çok eyiyim. Siz naparsınız?

⁃ Biz çok eyiyik abam, da sizin için bişeyler duydum, onu sorardım Cemoş’a, doğrudur evde problemler varmış.

⁃ Ne problemi aba? Ben bişey görmedim. Kim söyledi?

⁃ Nebileyim, aha bu bizim Cemoş çok eziyet yaparmış sana diye duydum. Öyle bişey varısa, söyle abam da çekinme.

⁃ Yok be aba, hiçolur. Ne eziyeti? Yokdur yahu öyle bişey.

⁃ Eyi yerden duydum amma neysa! Sen yokdur dersan yokdur. Sana güvenirim. Amma bişey varısa da söylemen bana duyacam ne da olmasa.

⁃ Gulak verme be aba. Siz gendinize eyi bakın, bizi merak edmeyin.

⁃ Merak ederik neçin? Duyarsam vallahi kesecem pileti da geleyim. Gorona morona da diğnemem.

⁃ Geçsin bu goronalar da gel be aba. Çok eyi olur gelirsan. Senin için değişiklik da olur hem.

Neysa. Meseleyi dadlıya bağladık, telefonu kapaddık. Kapaddık da keşge kapadmayaydık. Kapadırkandan üsdüme boşandı, aşdı ağzını yırddı bağzını:

⁃ Ya. Gelsin abam bura da zanneden gurtaracak seni elimden. O zanneder nice Artun, o esgi Artun’dur. Gagorizzigom da neler çeker canın!

⁃ Ey be canım! 

⁃ Canın çıksın! Bir da canım der bana!

⁃ Aban bireccik haklıdır yahu!

⁃ Neee! Haklıdır? Bilmez ben neler çekerim bunun içinde senin elinden. Bilse öyle gonuşmaz! “Ne yapmışım o Artun’una?”... Eyya, kel etmişim genni, aç brakmışım! Daha? Hade bakalım, daha neler duyacayik.

Artık husoldum. Brakdım genni bağırdı çığırdı. Söyleyceğini söyledi, gaşdı giddi oyannı. Ben da gıvrıldım goltukdaki köşeciğime, uyudum da galdım...

—————————-

GORONAVİRÜS TRUMP’A GİRDİ...

Zavallı Goronavirüs. Nere girdiğini bir bilsen! Bütün hayır dualarımız senininan inan. Bu zor günleri işşallah gazasız belasız adladın! 

—————————

GIBRIS’DAKİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERDEN İNCİLER...

TATAR VİRRA ATAR: Ersin Tatar, ‘Akıncı Rumlarla ortaklık olabileceğini düşünen birisidir’ deyerek buna garşı olduğunu belirtti. Eh! Gendisi herhalde, esgi usdasının yolundan giderek, ortaklığı Çinlilerinan guracak...

ARIKLI SARIKLI: Erhan Arıklı, KKTC’yi tanıdıp Ambargoları da galdırtacakmış! Uuu? Bu gadar zaman aklın nerdeydi ya efendi? Yoksa Sarıklı olup üfürükçülüğe mi başlaycan? Usdalarına da annad bu taktiklerini da geri galmasınnar...

SERDAR BÖYÜKDAŞ: Serdar Denkdaş, ‘İkinci tur benim için değil amma bazıları için sürpriz olacak’ dedi. Denkdaş’ın bu daşı vallahi böyük daş! Kimin kellesine denk gelecek, kimin kellesini yaracak bu daş, hep beraber göreceyik...

GUDRET TOPARSAY: Gudret Özersay, toparlana toparlana ‘guvaro’ oldu, ora bura cillenir. Seçilirsaymış, yalınız Gıbrıs ve etrafında değil, bütün dünyada cillenmeye başlayacaymış. Beceriklidir vesselam! Kagdırın genni daha hızlı cillensin. Amma gözeklenin, gremmodan aşşa gidersa, hişbiri dutamaz genni..

AKINCI KAÇINCI: Şimdiye gadar KKTC’de yalınız baba Denkdaş birden fazla Cumhurbaşkanı seçildi. Obirleri hep ikinci seçimde tumba gittiler. Musdafa Akıncı becerir da ikincide seçilirsa 'tarih' yazacak. Neyin kaçıncı denemesini kaç defa daha deneycek, onu da zaman gösterecek..

TUFAN HERGÜNMAN: Liderlik yapacak olanın, öyle arada sırada değil, hergün liderlik yapması gerekdiğini söyleyen Tufan Erhürman, ‘Ben bir günün değil hergünün adamı, bir meselenin değil her meselenin adamı, bir kesimin değil her kesimin adamı olacayım’ deyerek, seçildiği takdirde hergün herşeye el atacağını vurguluyor.

ARİF KÜREKÇİ: Bağımsız değil, tam bağımsız aday olan Arif Salih Kırdağ, geçmiş seçimlerdeki kürekçilik tecrübesiyle pislikleri temizlemekde gararlı gözüğüyor. Hem da bu defa temizleyeceği pislikleri bilanzaynan dartarak ölçüyü gaçırmayacağı garantisini da veriyor.

————————

ARİF SALİH’DEN EKONOMİ POLİTİKA...

Gabuglar sana galsın

KKTC’nin en renkli politikacı ünvanını kimseye kaptırmayan, bir zamanların Birlik Egemenlik Partisi Genel Başkanı ve şimdiki Cumhurbaşkanlığı adaylarından Arif Salih Kırdağ, konuşmaları, önerileri ve politik arenada rastlanmaz örneklemeleriyle Kıbrıs Türk toplumunun geniş kesiminin sempatisini kazanmış bir kişilik.

Partisini kurduğu ve politikaya atıldığı ilk dönemlerde, Lefkoşa’daki parti merkezinde onunla görüşmek isteyenler sıra bekliyorlardı. Hayli bekledikten sonra sıra üniversiteli öğrencilere gelmişti. Tüm partileri ziyaret etmeye karar veren öğrenciler, ilk önce Arif Salih Kırdağ’ı görmeyi tercih etmişlerdi.

Görüşme gayet ciddi bir atmosferde başlamıştı.

Öğrenciler hem sorunları hakkında parti başkanını bilgilendiriyor hem de Birlik Egemenlik Partisi’nin politikasını öğrenmeye çalışıyorlardı. Öğrencilerden birisi parti başkanına sordu:

⁃ Sayın Kırdağ, bize partinizin ekonomik politikası ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Kırdağ bu soru karşısında kendini toparladı ve şu örnekleme ile soruya açıklık getirdi:

⁃ Bizim ekonomik politikamız çok basittir.. Al eline portokalı, güzelce ayıkla, içini halka dağıt, gabugları sana galsın..

YORUM EKLE