Gençlik

Bugün sadece ülkemizde değil dünyadaki tüm ülkelerin önemli konularından biri gençlik ve gençliğin sorunları , çözüm çalışmaları ve politikalarıdır.

Dünyada , ekonomik ve siyasal gelişmeye pararlel olarak gençlerin hayatlarını iyileştirmeye ve kendilerini ilgilendiren konularda her düzeydeki karar alma süreçlerine onları dahil etmeye yönelik çalışmalar görüyoruz.

Ben iki çocuk yetiştirmiş bir anneyim. Yetişme süreçlerinde ve ilk gençlik dönemlerinde gençlerin kaygılarını ve problemlerini çok iyi biliyorum. Ama en çok da anne babaların kaygılarını biliyorum. Gençlik konusunun benim için öncelikli konular arasında olduğunu belirtmek isterim.

Toplumun kalkınması ve refahı parti politkalarımızın önemli bir parçası. Bunu başarabilmenin toplumun en küçük parçası olan ailenin kalkınması ve huzurunun sağlanması ile doğru orantılı olacağını biliyoruz.

Bu anlamda önemle yapılması gereken, gençleri bir kaynak olarak görebilmek, genç insanların topluma aktif olarak katılımını sağlamak ve potansiyellerini gerçekleştirmek için olanaklar sağlamak gerekmektedir.

Örneğin gençlerin emek piyasasında ve sivil toplum çalışmalarında rol alabilmelerine  yönelik bilgi beceri ve yeteneklerini keşfetmeli ve bunları geliştirecek eğitim ,öğretim, kurs, atölye çalışmaları düzenlemeliyiz.

Meslek ve İşsizlik en önemli sorunlardan biri olarak karşımızda durmaktadır.  Öncelikle  gençlere  en iyi yapabilecekleri işi tercih etmeleri gerektiğini , ancak bu şekilde mutlak başarılı olabileceklerini, meslek seçmenin önemini ve ne iş olursa yaparım anlayışında olmamaları gerektiğini benimsetmek gerekmektedir.

Meslek seçimi  ve sonrasında gençlerin kariyer planlama alanında desteklenmesi için uzmanlarla birlikte hazırladığımız projeler ile gençlerin kendi yeteneklerini  keşfedebilmesini  sağlamayı  hedefliyoruz.

Eğitim ve sonrasında istihdam çok önemli konular ancak gençlere daha fazla olanaklar yaratmak ve bakış açılarını genişletmek gerektiğini düşünüyorum.

--Yaratıcılık ve Girişimcilik tüm dünyada önem kazanmış ve yeni nesil iş olanakları ile değişik sektörler oluşturmuş önemli iki konudur. Yazılım sektörü, turizm hizmetleri, eğitim hizmetleri ve birçok alandaki iş dünyası bu iki önemli yetkinlik ile birlikte büyümektedir.

-- Sağlıklı Yaşam, sağlıklı çevre, sağlıklı beslenme , sağlıklı üretim,kişisel gelişim, öğrenen toplum gibi daha birçok sayabileceğimiz alanda aktif katılım ve bilinçli yaklaşım sağlamaları için projeler üretmeliyiz.

-- Toplumla genç nesil arasındaki dayanışmanın geliştirilmesi, sosyal sorumluluk,  dayanışma ve gönüllülük kültürüne genç neslin dahil edilmesi çok önem taşımaktadır.

Bu saydığım üç konunun gelişen bir toplum için çok önem taşıyan ve gençlerin verimlilikleri, yaşam amaçları ve beraberinde başarıları  açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Bu nedenle özellikle girişimcilik programlarını çok önemsiyorum. Bu programlarla ülke gençliğinin potansiyelini geliştirmelerine destek olacağız. Elbette hükümetimiz bu potansiyelin desteklenmesi , kredilendirilmesi ve birçok hibe programlarıyla gelişmelere yol açacaktır.

Gençlerin hedefleri olması ve bu alanlarda olanaklar bulması çok önem taşımaktadır. Çünkü amaçsızlık gençlerimizi birçok tuzağa sürükleyebilmekte ve hiç birimizin istemeyeceği  sorunlar ile karşılaşmaktayız. Özellikle uyuşturucu problemi maalesef ki ülkemizde de zaman zaman karşılaştığımız bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu anlamda birçok polisye tedbir mutlak alınmaktadır. Ancak ben bu konuda aile eğitimlerinin, yerel yönetimlerle çevre faktörü konusunda işbirliği yapılmasının , sivil toplum aktivistlerinin bu anlamda paydaş olarak etkin olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.

  Özellikle gençleri öncesinde koruyabilecek tedbirler planlamaktayız. Özellikle spor , bilim, sosyal ve kültürel aktivitelerin  düzenli ve sistemli bir şekilde organize edileceği merkezler bu çalışmaların kısa zamanda amacına ulaşmasını sağlayacaktır.

 

 

 

YORUM EKLE