Endüstri 4.0 ile yeni bir dünya kuruluyor!

Yeni dünyanın farklı nitelikte bir üretim ve eğitim sürecini bize dayatmakta olduğunu görüyoruz.

Bu süreç yaratıcı insan gücüne en fazla gereksinim duyulan bir süreç olacaktır.

Yaratıcı zekanın en fazla ihtiyaç duyduğu iki temel kavram ise yarıştaki ulusların kaderini belirleyecetir. Bu iki kavramdan birincisi ÖZGÜRLÜK, diğeri ise ŞEFFAFLIKolacaktır.

Özgürlükbugüne kadar güncel hayatımıza siyasi anlamda girmişse de bundan sonra, bu kavramı akademik yaratıcılığın geliştirilmesi olarak da ele almak zorunda kalacağız.

Şeffaflıkise tüm toplum katmanlarının enerjisini ve üretkenliğini sisteme katmak açısından önemli olacaktır. Bu; tasarımdan üretime, üretimden bakıma kadar tüm alanlarda bir zorunluluk olarak karşımıza çıkacaktır.

Endüstri 4.0veya 4.0 Endüstri Devrimi’ni kavramak ve öğrenmek önemli. Hayat bunu bize dayatacaktır…

Aslında Endüstri 4.0 şu veya bu sebepten dolayı birçok yeniliği yakalayamamış ülkeleri için bir fırsat.

Endüstri 4.0 bir milat fakat bu tür toplumsal değişimlerde pozisyon almak için altyapı, eğitim düzeyi ve kültürel olarak hazır olmak önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Endüstri 4.0 İngiliz Parlementosu'nda da tartışılıyor...

Birleşik Krallık hükümeti dijital teknolojilerin de ortaya çıkardığı bir ihtiyaç olarak, yeni bir sanayi politikası uygulamaya başladı. Hükümet bu nedenle parlamento üyeleri için Endüstri 4.0 üzerine bir bilgi notu hazırladı. Ardından parlamentoyu Endüstri 4.0 üzerine bir genel görüşmeye davet etti.

Parlamenterler ülkenin rekabet gücü için Endüstri 4.0 kavramı öneminin farkında olduklarını, diğer yandan da bunun yaratabileceği işsizlik gibi toplumsal sorunlardan endişe duyduklarını anlattılar. İşçi Partisi milletvekilleri işsizlik nedeniyle, bireyin ve toplumun yaşayabileceği sorunları vurgularken, Muhafazakar Parti milletvekilleri de bu konuda duyarlı olduklarını belirttiler.

Dijital çağda ortaya çıkan iş modelleri nedeniyle oluşabilecek işsizlik sorununu, Muhafazakar Parti’den Kevin Hollinrake taksi servisi veren Uber firması örneği ile anlattı:

Bu şirket, tek bir otomobil sahibi olmadan dev bir taksi işletmecisi olabildi. Taksi hizmeti vermek isteyen şahsi otomobil sahipleri ile bu hizmeti talep edenleri buluşturan Uber, taksiciler arasında işsizlik yarattı. Hollinrake bunla da kalmadı, ileride Uber'in sürücüsüz otomobiller sahibi olacağı ve işsizlik sorununun daha da büyüyeceğini anlattı.

Genç kuşaklar; yani X,Y,Z ve Alfa kuşağı bu gelişimin neresindeler?

Dünya genelinde genç kuşaklar X,Y,Z ve Alfa olarak adlandırılıyor. Bu kuşaklar arasında inanılmaz farklılıklar var. Alfa kuşağı henüz çocuk fakat özellikle 2000 yılı ve sonrasında doğan ve Z kuşağı olarak adlandırılan kuşak, akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar ile her alanda aktif. İnternet aracılığıyla sosyalleşmeyi tercih ediyorlar.

2000 sonrası nesil, diğer nesillerden farklı olarak, internet ve teknoloji ile doğdu.

Teknoloji ile büyüyen Z kuşağının eğitimi nasıl olmalı, nasıl bir gelecek onları bekliyor konusunu çok araştırmış olsam da net birşey söylemekten kaçınıyorum. Bu konuda tüm dünyada halen çok sayıda tartışma sürüyor.

Bunlardan en önemli bulduğum, EĞİTİM ORTAMItartışmasıdır.

Eğitimciler bu kuşağın daha özgür bir eğitim ortamında yetiştirilmesi gerektiğini savunuyorlar.

Gerekçeleri ise sonuç ile ilgili; inovativ ürünler üreteceksek, bu ürünü üreten bir nesil için gereken ortamı hazırlamamız gerekiyor. Dolayısıyla üretilsin ve hazırda duran bir kesim bunu tüketsin şeklindeki klasik kapitalist mantığın yerini artık, tüketecek olanlar da üretim sürecinin içerisine dahil edilsin şeklinde esaslı bir nüans yerleşmeye başladı bile.

YORUM EKLE