Çocuklarımız

Nisan ayı çocuklarımıza Atatürk tarafından verilen bir hediye. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 

Günümüzde çocuk kavramına ilişkin genel geçer bir ifade Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirtilmiştir. Buna göre, 18 yaşından küçük her birey çocuk olarak kabul edilmektedir. Bu maddeye göre ulusal hukuk tarafından daha erken bir yaş tespit edilmediği sürece 18 yaşın altındaki herkes çocuk sayılacaktır.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi; çocuklar; Kuzey Kıbrıs’ta da insan hakları ihlalleri bakımından risk altında bulunan gruplar arasında yer alırlar. Tabi ki Dünya ülkelerindeki tüm çocuklar bizim için değerli olmakla birlikte; şu an mensubu olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan; dini, dili, ırkı fark etmeksizin; tüm çocukların hakları bizim ve hükümetimizin sorumluluğu altında olmak zorundadır.

KKTC’de yürürlükte olan çocuklara ilişkin mevzuatın sözleşmede çocukların korunmasına ilişkin öngörülen tedbirleri ve koşulları karşılaması gerekmektedir. Peki acaba karşılıyor mu? Bu soruya kendim cevap verecek olursam “Hayır”.

Sözleşmede ve anayasamızda yer alan “Çocuk İşçiliği” konusundan başlayacak olursak; KKTC’de mevcut olan Çocuk işçiliğinin önlenmesi açısından sözleşme hükümlerinin Devlet tarafından uygulanması gerekmektedir. Söz konusu durum devlet tarafından ne kadar uygulanıyor? Bununla ilgili sorumlu birim kim? 15 günden fazla okula gitmeyen çocukların devamsızlık raporları kontrol ediliyor mu? Söz konusu çocukların; okul saatleri içerisinde nerelerde oldukları araştırılır mı? Birçok soru çıkıyor maalesef karşımıza çocuklarımızla ilgili.  Gece sokaklarda çiçek satan çocuklar, gecenin birçok tehlikesiyle karşı karşıya değil mi sizce ? 

Çok önemli problemlerden biri de günümüzde uygulanan “Çocuk İstismarı”. Çocuk istismarına karşı çocukların sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için çocuk istismarı vakalarının saptanması, önlenmesi ve bu çocukların rehabilite edilerek hayata kazandırılması gerekmektedir.

Bir ülkenin geleceği için sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirmek bizlerin görevi olmalı ve hep birlikte onları geleceğe hazırlamalıyız.

YORUM EKLE